From:       [EMAIL PROTECTED]
Operating system: nvt
PHP version:   4.0.4pl1
PHP Bug Type:   Unknown/Other Function
Bug description: taalfout

***In de laatste zin staat "uitgeveord" ipv uitgevoerd.***

Hoofdstuk 4. Beveiliging

Ge´nstalleerd als CGI binary
Mogelijke aanvallen

Het lezen van elk web document op de server

Het lezen van systeem bestanden

De bestandslocatie in de URL achter de PHP binary naam, /geheim/doc.html wordt normaal 
gebruikt om de naam van het uit te voeren bestand aan te geven dat moet worden 
uitgeveord door het CGI programma

Groet Maurice ter Weeme-- 
Edit Bug report at: http://bugs.php.net/?id=10205&edit=1-- 
PHP Development Mailing List <http://www.php.net/>
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
To contact the list administrators, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Reply via email to