In the dutch manual are some word misspeld.

In chapter 4 security( beveiliging) the following word is mispeld.

Uitgeveord must be uitgevoerd

In chapter (het rapporteren van fouten) the following word is misspeld

voorzier must be voorziet

and 3 paragraphs further in the same article 

geeeft must be geeft

These are some misspeld words I found just reading the dutch phpmanual.

-----Original Message-----
From: Bug Database [mailto:[EMAIL PROTECTED]]
Sent: Friday, April 06, 2001 2:33 PM
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: PHP 4.0 Bug #10205 Updated: taalfout


ID: 10205
Updated by: hholzgra
Reported By: [EMAIL PROTECTED]
Old-Status: Open
Status: Feedback
Bug Type: Unknown/Other Function
Assigned To: 
Comments:

*PLEASE* ask in english!!!!!

Previous Comments:
---------------------------------------------------------------------------

[2001-04-06 08:29:39] [EMAIL PROTECTED]
3 alinea's verderop staat geeeft ipv geeft.

---------------------------------------------------------------------------

[2001-04-06 08:25:59] [EMAIL PROTECTED]
andere taalfout:

***voorzier moet zijn voorziet.

beveiliging
Het rapporteren van fouten
Een standaard aanval taktiek is om het systeem te voorzien van ongeldige
gegevens, en zo te controleren op fouten en de context waarin foutmeldingen
worden teruggegeven. Dit voorzier de aanvaller van informatie over de server
waarmee deze mogelijke zwakheden kan vinden. 


---------------------------------------------------------------------------

[2001-04-06 08:19:17] [EMAIL PROTECTED]
***In de laatste zin staat "uitgeveord" ipv uitgevoerd.***

Hoofdstuk 4. Beveiliging

Geïnstalleerd als CGI binary
Mogelijke aanvallen

Het lezen van elk web document op de server

Het lezen van systeem bestanden

De bestandslocatie in de URL achter de PHP binary naam, /geheim/doc.html
wordt normaal gebruikt om de naam van het uit te voeren bestand aan te geven
dat moet worden uitgeveord door het CGI programma

Groet Maurice ter Weeme


---------------------------------------------------------------------------ATTENTION! Do NOT reply to this email!
To reply, use the web interface found at
http://bugs.php.net/?id=10205&edit=2


KSI International N.V. is een innovatieve ICT-onderneming opererend in de
Benelux. Circa 700 medewerkers verlenen diensten en ontwikkelen systemen
gericht op elektronisch werken, communiceren, zaken doen en leren. KSI is
opgericht in 1986 en sinds 1998 genoteerd aan de EURO.NM Amsterdam. 

De informatie opgenomen in dit bericht is persoonlijk en/of vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) als vermeld. Dit bericht en/of
bijgaande documenten kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en
dient/dienen als zodanig te worden behandeld. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, verzoeken wij u dringend KSI International N.V. direct te
informeren en de e-mail alsmede iedere kopie hiervan terstond van uw systeem
te verwijderen en bovendien iedere eventuele print van deze e-mail terstond
te vernietigen. Iedere vorm van verspreiding, vermenigvuldiging, gebruik of
openbaarmaking aan derden van de informatie in deze e-mail is verboden,
behoudens voorafgaand verkregen toestemming van KSI International N.V. Wij
wijzen U er uitdrukkelijk op dat het gebruik van e-mail niet zonder risico's
is KSI International N.V. alsmede de tot haar groep behorende ondernemingen
aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als
gevolg van het gebruik van e-mail.

--
PHP Development Mailing List <http://www.php.net/>
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
To contact the list administrators, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Reply via email to