http://en.wikibooks.org/wiki/PHP_Programming might help you :)

On Wed, Oct 28, 2009 at 2:12 AM, Peng Yu <pengyu...@gmail.com> wrote:

> I am reading the following PHP document. But I feel very inconvenient
> as the materials are spread on many short webpages. I would prefer
> long webpages. I'm wondering if some body can point me some better PHP
> document?
>
> http://www.php.net/manual/en/
>
> --
> PHP General Mailing List (http://www.php.net/)
> To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php
>
>


-- 
met vriendelijke groet,
kind regards,
Jan Marques

---Disclaimer---

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of
organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het
daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie
bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van
Jan Marques stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken,
doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm
ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per
vergissing ontvangen, meld dat dan a.u.b. aan Jan Marques en wis de e-mail.

Reply via email to