On Wed, 2011-01-12 at 23:14 +0100, Peter Lind wrote:

> jeg har flyttet projectpier over paa fastaval.dk domaenet -
> det koerer nu under pp.fastaval.dk. Der er ogsaa sat redirects op paa
> fastaval.plphp.dk saa man skulle ikke kunne komme til det gamle site
> (og dermed ikke logge ind det forkerte sted) 


I think perhaps your change in domains was not meant to be posted to the
list? :p

Thanks,
Ash
http://www.ashleysheridan.co.uk


Reply via email to