Det gik op for mig at i tilmeldingsstresset fik jeg taget 2010
databasen ned. Den er nu tilgængelig igen.

Man bruger:
- http://archive.fastaval.dk/2010/infosys/ for at set 2010 udgaven
- http://infosys.fastaval.dk/ for at se 2011 udgaven

Derudover er 2009 udgaven stadig tilgængelig på
http://archive.fastaval.dk/2009/infosys/

De samme adgangskoder skulle virke til både 2010 og 2011.

Regards
Peter

-- 
<hype>
WWW: plphp.dk / plind.dk
LinkedIn: plind
BeWelcome/Couchsurfing: Fake51
Twitter: kafe15
</hype>

--
PHP General Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to