Update of /cvsroot/phpweather/phpweather/locales
In directory usw-pr-cvs1:/tmp/cvs-serv32279

Added Files:
    locale_da.php 
Log Message:
I thought that I might as well do the translation into Danish first...


--- NEW FILE ---
<?php
require_once(PHPWEATHER_BASE_DIR . '/locales/locale_common.php');

/**
 * Provides all the strings needed by locale_common to produce Danish output.
 *
 * @author  Martin Geisler <[EMAIL PROTECTED]>
 * @version $Id: locale_da.php,v 1.1 2001/06/30 19:19:52 gimpster Exp $
 */
class locale_da extends locale_common {

 /**
  * This constructor provides all the strings used.
  *
  * @param array This is just passed on to locale_common()
  */
 function locale_da($input) {
  $this->strings['charset']         = 'ISO-8859-1';
  $this->strings['no_data']         = 'Desv&aelig;rre! Der er ingen data 
for %s%s%s.';
  $this->strings['list_sentences_and']    = ' og ';
  $this->strings['list_sentences_comma']   = ', ';
  $this->strings['list_sentences_final_and'] = ' og ';
  $this->strings['location']         = 'Dette er en rapport for %s%s%s.';
  $this->strings['minutes']         = ' minutter';
  $this->strings['time_format']       = 'Denne rapport blev lavet for %s 
siden, kl. %s%s%s UTC.';
  $this->strings['time_minutes']       = 'og %s%s%s minutter';
  $this->strings['time_one_hour']      = '%sen%s time %s';
  $this->strings['time_several_hours']    = '%s%s%s timer %s';
  $this->strings['time_a_moment']      = 'et &oslash;jeblik';
  $this->strings['meters_per_second']    = ' meter pr. sekund';
  $this->strings['miles_per_hour']      = ' mil pr. time';
  $this->strings['meter']          = ' meter';
  $this->strings['meters']          = ' meter';
  $this->strings['feet']           = ' fod';
  $this->strings['kilometers']        = ' kilometer';
  $this->strings['miles']          = ' mil';
  $this->strings['and']           = ' og ';
  $this->strings['plus']           = ' plus ';
  $this->strings['with']           = ' med ';
  $this->strings['wind_blowing']       = 'Vindhastigheden var ';
  $this->strings['wind_with_gusts']     = ' med vindst&oslash;d p&aring; up til 
';
  $this->strings['wind_from']        = ' fra ';
  $this->strings['wind_variable']      = ' fra %svarierende%s retninger.';
  $this->strings['wind_varying']       = ', varierende mellem ';
  $this->strings['wind_calm']        = 'Vinden var %sstille%s';
  $this->strings['wind_dir'] = array(
   'nord',
   'nord/nord&oslash;st',
   'nord&oslash;st',
   '&oslash;st/nord&oslash;st',
   '&oslash;st',
   '&oslash;st/syd&oslash;st',
   'syd&oslash;st',
   'syd/syd&oslash;st',
   'syd',
   'syd/sydvest',
   'sydvest',
   'vest/sydvest',
   'vest',
   'vest/nordvest',
   'nordvest',
   'nord/nordvest',
   'nord');
  $this->strings['wind_dir_short'] = array(
   'N',
   'NN&Oslash;',
   'N&Oslash;',
   '&Oslash;N&Oslash;',
   '&Oslash;',
   '&Oslash;S&Oslash;',
   'S&Oslash;',
   'SS&Oslash;',
   'S',
   'SSV',
   'SV',
   'VSV',
   'V',
   'VNV',
   'NV',
   'NNV',
   'N');
  $this->strings['wind_dir_short_long'] = array(
   'N' => 'nord',
   'N&Oslash;' => 'nord&oslash;st',
   '&Oslash;' => '&oslash;st',
   'S&Oslash;' => 'syd&oslash;st',
   'S' => 'syd',
   'SV' => 'sydvest',
   'V' => 'vest',
   'NV' => 'nordvest'
   );
  $this->strings['temperature']   = 'Temperaturen var ';
  $this->strings['dew_point']    = ', med et dugpunkt p&aring; ';
  $this->strings['altimeter']    = 'Lufttrykket var ';
  $this->strings['rel_humidity']  = 'Den relative luftfugtigheden var ';
  $this->strings['cloud_group']   = 'Der var ';
  $this->strings['cloud_clear']   = 'Himlen var %sskyfri%s.';
  $this->strings['cloud_height']  = ' skyer i en h&oslash;jde af ';
  $this->strings['cloud_overcast'] = 'himlen var %soverskyet%s i en h&oslash;jde af 
';
  $this->strings['cloud_vertical_visibility'] = 'den %svertikale sigtbarhed%s var ';
  $this->strings['cloud_condition'] =
   array(
      'SKC' => 'skyfri',
      'CLR' => 'skyfri',
      'FEW' => 'nogle f&aring;',
      'SCT' => 'spredte',
      'BKN' => 'brudte',
      'OVC' => 'overskyet');
  $this->strings['cumulonimbus']   = ' cumulus skyer';
  $this->strings['towering_cumulus'] = ' stakkede cumulus skyer';
  $this->strings['cavok']      = ' ingen skyer under %s og ingen cumulus 
skyer';
  $this->strings['currently']    = 'Vejrforholdene er i &oslash;jeblikket ';
  $this->strings['weather']     = 
   array('-' => 'let ',
      ' ' => 'moderat ',
      '+' => 'kraftig ',
      'VC' => ' i n&aelig;rheden',
      'PR' => ' delvis ',
      'BC' => ' banker af ',
      'MI' => ' lave ',
      'DR' => ' lave drivende ',
      'BL' => ' bl&aelig;sende ',
      'SH' => ' byger med ',
      'TS' => ' tordenvejr ',
      'FZ' => ' frysende ',
      'DZ' => ' finregn ',
      'RA' => ' regn',
      'SN' => ' sne ',
      'SG' => ' sne korn ',
      'IC' => ' is krystaller ',
      'PL' => ' is kugler ',
      'GR' => ' hagl ',
      'GS' => ' sm&aring; hagl',
      'UP' => ' ukendt ',
      'BR' => ' dis ',
      'FG' => ' t&aring;ge ',
      'FU' => 'r&oslash;g ',
      'VA' => 'vulkansk aske ',
      'DU' => 'udbredt st&oslash;v ',
      'SA' => 'sand ',
      'HZ' => 't&aring;ge/dis ',
      'PY' => 'byge ',
      'PO' => 'veludviklet st&oslash;v/sand hvirvler ',
      'SQ' => 'vindst&oslash;d ',
      'FC' => 'tornado/skypumpe ',
      'SS' => 'sandstorm/st&oslash;vstorm ');
  $this->strings['visibility'] = 'Sigtbarheden var ';
  $this->strings['visibility_greater_than'] = 'st&oslash;rre end ';
  $this->strings['visibility_less_than']   = 'mindre end ';
  $this->strings['runway_upward_tendency']  = ' med en %sstigende%s tendens';
  $this->strings['runway_downward_tendency'] = ' med en %sfaldende%s tendens';
  $this->strings['runway_no_tendency']    = ' uden %snogen distinkt%s tendens';
  $this->strings['runway_between']      = 'mellem ';
  $this->strings['runway_left']       = ' venstre';
  $this->strings['runway_central']      = ' midt';
  $this->strings['runway_right']       = ' h&oslash;jre';
  $this->strings['runway_visibility']    = 'Sigtbarheden var ';
  $this->strings['runway_for_runway']    = ' for bane ';

  /* We run the parent constructor */
  $this->locale_common($input);
  
 }
}

?>


_______________________________________________
PHPWeather-checkins mailing list
[EMAIL PROTECTED]
http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/phpweather-checkins

Reply via email to