Sorry, but you will need to lower your error reporting level to E_ALL ^ E_STRICT
The current version of the lib is geared towards PHP 4, and as such will raise a lot of STRICT errors in PHP 5.
 
There is not a lot of chance of breakage if you do the following:
- replace all occurrences of '=& new' with '= new'
- replace all occurrences of 'is_a' with 'instanceof'
- replace all declararion of object members that use 'var' with 'public'
but you must be willing to keep this branch updated on your own...
 
Hope it helps
Gaetano
 
-----Original Message-----
From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED]On Behalf Of Jip Hogenboom
Sent: Monday, March 06, 2006 2:37 PM
To: phpxmlrpc@lists.usefulinc.com
Subject: [phpxmlrpc] Getting deprecated errors

Hello,

Im currently using the xml-rpc client supplied by usefulinc and my php-error log is getting full with the following two deprecated errors on different lines...

[Mon Mar  6 14:19:21 2006] [error] : Assigning the return value of new by reference is deprecated occured in /var/opt/www/lib/xmlrpc.inc.php on line 3382

= This code:  $msg =& new xmlrpcmsg('system.methodSignature');

[Mon Mar  6 14:19:21 2006] [error] : is_a(): Deprecated. Please use the instanceof operator occured in /var/opt/www/liib/xmlrpc.inc.php on line 1948

= This code:  if(is_object($par) && is_a($par, 'xmlrpcval'))


Is there any easy way this can be fixed? I know removing the & will work, but it might be a problem with more complex operations?.. I couldnt find anything about this elsewhere..

Thanks in advance!

Jip Hogenboom

DISCLAIMER: Berichten via e-mail en hun bijlage(n) zijn mogelijk vertrouwelijk en/of beschermd door auteursrechten en altijd uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en deze e-mail en de bijlagen te vernietigen. Ik ben niet verantwoordelijk en wijs iedere aansprakelijkheid af voor of in verband met alle gevolgen en/of schade van de verzending, ontvangst en/of inhoud van deze e-mail. Ik betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in (de bijlage(n) bij) dit bericht, doch aanvaar geen aansprakelijkheid hiervoor. U dient dan ook zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen.

_______________________________________________
phpxmlrpc mailing list
phpxmlrpc@lists.usefulinc.com
http://lists.usefulinc.com/cgi-bin/mailman/listinfo/phpxmlrpc

Reply via email to