It's spelt wrong :-) 

On August 10, 2015 8:26:04 AM CEST, Christopher Lozinski 
<lozin...@specialtyjobmarkets.com> wrote:
>
> Me
>-- 
>UNSUBSCRIBE: mailto:picolisp@software-lab.de?subject=Unsubscribe

-- 
Skickat från min Android-telefon med K-9 E-post. Ursäkta min fåordighet.

Reply via email to