Modified: 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/data/GoldenFiles/MRC18.gld
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/data/GoldenFiles/MRC18.gld?rev=883836&r1=883835&r2=883836&view=diff
==============================================================================
--- 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/data/GoldenFiles/MRC18.gld
 (original)
+++ 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/data/GoldenFiles/MRC18.gld
 Tue Nov 24 19:54:19 2009
@@ -20,4 +20,4 @@
   |  |  |
   |  |  Constant(all) - scope-127
   |  |
-  |  
|---Load(file:/tmp/input2:org.apache.pig.impl.builtin.MergeJoinIndexer('org.apache.pig.builtin.PigStorage','kmonaaafhdhcaabdgkgbhggbcohfhegjgmcoebhchcgbhjemgjhdhehiibncbnjjmhgbjnadaaabejaaaehdgjhkgfhihaaaaaaaabhhaeaaaaaaabhdhcaaeogphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccohagmgbgohdcofagihjhdgjgdgbgmfagmgbgoaaaaaaaaaaaaaaabacaaabfkaaangfgogeepggebgmgmejgohahfhehihcaacfgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohagmgbgocoephagfhcgbhegphcfagmgbgoepcpjdmpihcaifknacaaagemaaakgneghcgpgnefgeghgfhdheaacdemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgjgnhagmcphfhegjgmcpenhfgmhegjengbhadlemaaafgnelgfhjhdheaaapemgkgbhggbcphfhegjgmcpengbhadlemaaahgnemgfgbhggfhdheaabaemgkgbhggbcphfhegjgmcpemgjhdhedlemaaaegnephahdhbaahoaaafemaaaggnfcgpgphehdhbaahoaaagemaaaignfegpefgeghgfhdhbaahoaaaehihahdhcaacbgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohfhegjgmcoenhfgmhegjengbhaaaaaaaaaaaaaaaacacaaabemaaaegnengbhahbaahoaaafhihahdhcaabbgkgbh
 
ggbcohfhegjgmcoeigbhdgiengbhaafahnkmbmdbgganbadaaacegaaakgmgpgbgeeggbgdhegphcejaaajhegihcgfhdgigpgmgehihadpeaaaaaaaaaaaamhhaiaaaaaabaaaaaaaaahihdhbaahoaaakdpeaaaaaaaaaaaamhhaiaaaaaabaaaaaaaabhdhcaacegphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohagmgbgocoephagfhcgbhegphcelgfhjaaaaaaaaaaaaaaabacaaacekaaacgjgeemaaafhdgdgphagfheaabcemgkgbhggbcpgmgbgoghcpfdhehcgjgoghdlhihaaaaaaaaaaaaaaahiheaaafhdgdgphagfhdhcaafjgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccogfhihahcgfhdhdgjgpgoephagfhcgbhegphchdcofaepfahcgpgkgfgdheaaaaaaaaaaaaaaabacaaaffkaaakgphggfhcgmgpgbgegfgefkaabfhahcgpgdgfhdhdgjgoghecgbghepggfehfhagmgfhdfkaabehcgfhdhfgmhefdgjgoghgmgffehfhagmgfecgbghfkaaaehdhegbhcemaaahgdgpgmhfgngohdheaabfemgkgbhggbcphfhegjgmcpebhchcgbhjemgjhdhedlhihcaagcgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccogfhihahcgfhdhdgjgpgoephagfhcgbhegphchdcoefhihahcgfhdhd
 
gjgpgoephagfhcgbhegphcaaaaaaaaaaaaaaabacaaabemaaadgmgpghheaacaemgphcghcpgbhagbgdgigfcpgdgpgngngpgohdcpgmgpghghgjgoghcpemgpghdlhihcaaemgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccofagihjhdgjgdgbgmephagfhcgbhegphcaaaaaaaaaaaaaaabacaaakfkaaangjgohahfheebhehegbgdgigfgeejaabehcgfhbhfgfhdhegfgefagbhcgbgmgmgfgmgjhdgnecaaakhcgfhdhfgmhefehjhagfemaaafgjgohahfheheaablemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgegbhegbcpfehfhagmgfdlemaaaggjgohahfhehdhbaahoaaagemaaangmgjgogfgbghgffehcgbgdgfhcheaachemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcphagfgocphfhegjgmcpemgjgogfgbghgffehcgbgdgfhcdlemaaadgmgpghhbaahoaabeemaaahgphfhehahfhehdhbaahoaaagemaaakhagbhcgfgohefagmgbgoheaafaemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgcgbgdglgfgogecpgigbgegpgphacpgfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcphagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccphagmgbgohdcpfagihjhdgjgdgbgmfagmgbgodlemaaadhcgfhdheaaeeemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgcgbgdglgfgogecpgigbgegpgphacpgfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcph
 
agihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccpfcgfhdhfgmhedlhihcaacbgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohagmgbgocoephagfhcgbhegphcaaaaaaaaaaaaaaabacaaabemaaaegnelgfhjheaacgemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgjgnhagmcphagmgbgocpephagfhcgbhegphcelgfhjdlhihahbaahoaaapaappppppppdchahahahdhcaaclgphcghcogbhagbgdgigfcogdgpgngngpgohdcogmgpghghgjgoghcogjgnhagmcoemgpghdeekemgpghghgfhccikmpnoicknfncdiacaaabemaaaegogbgngfhbaahoaaaohihaheaafjgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccogfhihahcgfhdhdgjgpgoephagfhcgbhegphchdcofaepfahcgpgkgfgdhehahahdhcaaecgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccofcgfhdhfgmheaaaaaaaaaaaaaaabacaaacecaaamhcgfhehfhcgofdhegbhehfhdemaaaghcgfhdhfgmheheaabcemgkgbhggbcpgmgbgoghcpepgcgkgfgdhedlhihaachahbaahoaaboaaaaaaaahdhbaahoaaaaaaaaaaabhhaeaaaaaaabhdhcaabbgkgbhggbcogmgbgoghcoejgohegfghgfhcbcockakephibihdiacaaabejaaafhggbgmhfgfhi
 
hcaabagkgbhggbcogmgbgoghcoeohfgngcgfhcigkmjfbnaljeoailacaaaahihaaaaaaaaahihihdhbaahoaaaaaaaaaaabhhaeaaaaaaakhbaahoaabmhihdhbaahoaaakdpeaaaaaaaaaaaamhhaiaaaaaabaaaaaaaabhbaahoaabmhbaahoaaaphihdhbaahoaaaaaaaaaaaahhaeaaaaaaakhihdhbaahoaaaihdhbaahoaaakdpeaaaaaaaaaaaamhhaiaaaaaabaaaaaaaaahiaahi',''))
 - scope-118
\ No newline at end of file
+  |  
|---Load(file:/tmp/input2:org.apache.pig.impl.builtin.MergeJoinIndexer('org.apache.pig.builtin.PigStorage','kmonaaafhdhcaabdgkgbhggbcohfhegjgmcoebhchcgbhjemgjhdhehiibncbnjjmhgbjnadaaabejaaaehdgjhkgfhihaaaaaaaabhhaeaaaaaaabhdhcaaeogphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccohagmgbgohdcofagihjhdgjgdgbgmfagmgbgoaaaaaaaaaaaaaaabacaaabfkaaangfgogeepggebgmgmejgohahfhehihcaacfgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohagmgbgocoephagfhcgbhegphcfagmgbgogjbebnmkonpeflhcacaaagemaaakgneghcgpgnefgeghgfhdheaacdemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgjgnhagmcphfhegjgmcpenhfgmhegjengbhadlemaaafgnelgfhjhdheaaapemgkgbhggbcphfhegjgmcpengbhadlemaaahgnemgfgbhggfhdheaabaemgkgbhggbcphfhegjgmcpemgjhdhedlemaaaegnephahdhbaahoaaafemaaaggnfcgpgphehdhbaahoaaagemaaaignfegpefgeghgfhdhbaahoaaaehihahdhcaacbgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohfhegjgmcoenhfgmhegjengbhaaaaaaaaaaaaaaaacacaaabemaaaegnengbhahbaahoaaafhihahdhcaabbgkgbh
 
ggbcohfhegjgmcoeigbhdgiengbhaafahnkmbmdbgganbadaaacegaaakgmgpgbgeeggbgdhegphcejaaajhegihcgfhdgigpgmgehihadpeaaaaaaaaaaaamhhaiaaaaaabaaaaaaaaahihdhbaahoaaakdpeaaaaaaaaaaaamhhaiaaaaaabaaaaaaaabhdhcaacegphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohagmgbgocoephagfhcgbhegphcelgfhjaaaaaaaaaaaaaaabacaaacekaaacgjgeemaaafhdgdgphagfheaabcemgkgbhggbcpgmgbgoghcpfdhehcgjgoghdlhihaaaaaaaaaaaaaaahiheaaafhdgdgphagfhdhcaafjgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccogfhihahcgfhdhdgjgpgoephagfhcgbhegphchdcofaepfahcgpgkgfgdheaaaaaaaaaaaaaaabacaaaffkaaakgphggfhcgmgpgbgegfgefkaabfhahcgpgdgfhdhdgjgoghecgbghepggfehfhagmgfhdfkaabehcgfhdhfgmhefdgjgoghgmgffehfhagmgfecgbghfkaaaehdhegbhcemaaahgdgpgmhfgngohdheaabfemgkgbhggbcphfhegjgmcpebhchcgbhjemgjhdhedlhihcaagcgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccogfhihahcgfhdhdgjgpgoephagfhcgbhegphchdcoefhihahcgfhdhd
 
gjgpgoephagfhcgbhegphcaaaaaaaaaaaaaaabacaaabemaaadgmgpghheaacaemgphcghcpgbhagbgdgigfcpgdgpgngngpgohdcpgmgpghghgjgoghcpemgpghdlhihcaaemgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccofagihjhdgjgdgbgmephagfhcgbhegphcaaaaaaaaaaaaaaabacaaalfkaaafgbgdgdhfgnfkaaangjgohahfheebhehegbgdgigfgeejaabehcgfhbhfgfhdhegfgefagbhcgbgmgmgfgmgjhdgnecaaakhcgfhdhfgmhefehjhagfemaaafgjgohahfheheaablemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgegbhegbcpfehfhagmgfdlemaaaggjgohahfhehdhbaahoaaagemaaangmgjgogfgbghgffehcgbgdgfhcheaachemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcphagfgocphfhegjgmcpemgjgogfgbghgffehcgbgdgfhcdlemaaadgmgpghhbaahoaabeemaaahgphfhehahfhehdhbaahoaaagemaaakhagbhcgfgohefagmgbgoheaafaemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgcgbgdglgfgogecpgigbgegpgphacpgfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcphagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccphagmgbgohdcpfagihjhdgjgdgbgmfagmgbgodlemaaadhcgfhdheaaeeemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgcgbgdglgfgogecpgigbgegpgphacpgfhigfgdhfhegjgpg
 
ogfgoghgjgogfcphagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccpfcgfhdhfgmhedlhihcaacbgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogjgnhagmcohagmgbgocoephagfhcgbhegphcaaaaaaaaaaaaaaabacaaabemaaaegnelgfhjheaacgemgphcghcpgbhagbgdgigfcphagjghcpgjgnhagmcphagmgbgocpephagfhcgbhegphcelgfhjdlhihahbaahoaaapaaaappppppppdchahahahdhcaaclgphcghcogbhagbgdgigfcogdgpgngngpgohdcogmgpghghgjgoghcogjgnhagmcoemgpghdeekemgpghghgfhccikmpnoicknfncdiacaaabemaaaegogbgngfhbaahoaaaohihaheaafjgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccogfhihahcgfhdhdgjgpgoephagfhcgbhegphchdcofaepfahcgpgkgfgdhehahahdhcaaecgphcghcogbhagbgdgigfcohagjghcogcgbgdglgfgogecogigbgegpgphacogfhigfgdhfhegjgpgogfgoghgjgogfcohagihjhdgjgdgbgmemgbhjgfhccofcgfhdhfgmheaaaaaaaaaaaaaaabacaaacecaaamhcgfhehfhcgofdhegbhehfhdemaaaghcgfhdhfgmheheaabcemgkgbhggbcpgmgbgoghcpepgcgkgfgdhedlhihaachahbaahoaaboaaaaaaaahdhbaahoaaaaaaaaaaabhhaeaaaaaaabhdhcaabbgkgbhggbcogmgbgoghcoejgohegfghgfhcbcockakephibihdiacaaab
 
ejaaafhggbgmhfgfhihcaabagkgbhggbcogmgbgoghcoeohfgngcgfhcigkmjfbnaljeoailacaaaahihaaaaaaaaahihihdhbaahoaaaaaaaaaaabhhaeaaaaaaakhbaahoaabmhihdhbaahoaaakdpeaaaaaaaaaaaamhhaiaaaaaabaaaaaaaabhbaahoaabmhbaahoaaaphihdhbaahoaaaaaaaaaaaahhaeaaaaaaakhihdhbaahoaaaihdhbaahoaaakdpeaaaaaaaaaaaamhhaiaaaaaabaaaaaaaaahiaahi',''))
 - scope-118
\ No newline at end of file

Added: 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/AccumulativeSumBag.java
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/AccumulativeSumBag.java?rev=883836&view=auto
==============================================================================
--- 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/AccumulativeSumBag.java
 (added)
+++ 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/AccumulativeSumBag.java
 Tue Nov 24 19:54:19 2009
@@ -0,0 +1,75 @@
+/*
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+
+package org.apache.pig.test.utils;
+
+import java.io.IOException;
+import java.util.Iterator;
+import org.apache.pig.EvalFunc;
+import org.apache.pig.Accumulator;
+import org.apache.pig.data.DataBag;
+import org.apache.pig.data.Tuple;
+
+/**
+ * This class is for testing of accumulator udfs
+ *
+ */
+public class AccumulativeSumBag extends EvalFunc<String> implements 
Accumulator<String>
+{
+
+  StringBuffer sb;
+
+  public AccumulativeSumBag() {
+  }
+
+  public void accumulate(Tuple tuple) throws IOException {
+    DataBag databag = (DataBag)tuple.get(0);
+    if(databag == null)
+      return;
+    
+    if (sb == null) {
+      sb = new StringBuffer();
+    }
+    
+    Iterator<Tuple> iterator = databag.iterator();
+    while(iterator.hasNext()) {
+      Tuple t = iterator.next();
+      if (t.size()>1 && t.get(1) == null) {
+        continue;
+      }
+            
+        sb.append(t.toString());
+    }
+  }
+
+  public String getValue() {
+    if (sb != null && sb.length()>0) {
+      return sb.toString();
+    }
+    return null;
+  }
+  
+  public void cleanup() {
+    sb = null;
+  }
+
+  public String exec(Tuple tuple) throws IOException {
+    throw new IOException("exec() should not be called");
+  }
+}
+                                        
 
\ No newline at end of file

Added: 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/AccumulatorBagCount.java
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/AccumulatorBagCount.java?rev=883836&view=auto
==============================================================================
--- 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/AccumulatorBagCount.java
 (added)
+++ 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/AccumulatorBagCount.java
 Tue Nov 24 19:54:19 2009
@@ -0,0 +1,59 @@
+/*
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+
+package org.apache.pig.test.utils;
+
+import java.io.IOException;
+import java.util.Iterator;
+import org.apache.pig.EvalFunc;
+import org.apache.pig.Accumulator;
+import org.apache.pig.data.DataBag;
+import org.apache.pig.data.Tuple;
+
+public class AccumulatorBagCount extends EvalFunc<Integer> implements 
Accumulator<Integer> {
+
+  int count = 0;
+
+  public AccumulatorBagCount() {
+  }
+
+  public void accumulate(Tuple tuple) throws IOException {
+    DataBag databag = (DataBag)tuple.get(0);
+    if(databag == null)
+      return;
+    
+    Iterator<Tuple> iterator = databag.iterator();
+    while(iterator.hasNext()) {
+      iterator.next();
+      count++;
+    }
+  }
+
+  public Integer getValue() {
+    return new Integer(count);
+  }
+
+  public void cleanup() {
+    count = 0;
+  }
+
+  public Integer exec(Tuple tuple) throws IOException {
+    throw new IOException("exec() should not be called.");
+  }
+}
+                                        
 
\ No newline at end of file

Added: 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/BagCount.java
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/BagCount.java?rev=883836&view=auto
==============================================================================
--- 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/BagCount.java
 (added)
+++ 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/BagCount.java
 Tue Nov 24 19:54:19 2009
@@ -0,0 +1,51 @@
+/*
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+
+package org.apache.pig.test.utils;
+
+import java.io.IOException;
+import java.util.Iterator;
+import org.apache.pig.EvalFunc;
+import org.apache.pig.data.DataBag;
+import org.apache.pig.data.Tuple;
+
+public class BagCount extends EvalFunc<Integer> { 
+
+  
+  public BagCount() {
+  }
+
+
+  public Integer exec(Tuple tuple) throws IOException {
+    DataBag databag = (DataBag)tuple.get(0);
+    if(databag == null) {
+      return new Integer(0);
+    }
+    
+    int count = 0;
+
+    Iterator<Tuple> iterator = databag.iterator();
+    while(iterator.hasNext()) {
+      iterator.next();
+      count++;
+    }
+    
+    return new Integer(count);
+  }
+}
+                                        
 
\ No newline at end of file

Modified: 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/POCastDummy.java
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/POCastDummy.java?rev=883836&r1=883835&r2=883836&view=diff
==============================================================================
--- 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/POCastDummy.java
 (original)
+++ 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/POCastDummy.java
 Tue Nov 24 19:54:19 2009
@@ -17,6 +17,8 @@
 */
 package org.apache.pig.test.utils;
 
+import java.util.List;
+
 import org.apache.pig.backend.executionengine.ExecException;
 import org.apache.pig.data.DataByteArray;
 import org.apache.pig.impl.plan.OperatorKey;
@@ -96,7 +98,9 @@
     }
     return new Result();
   }
-  
-  
+
+  protected List<ExpressionOperator> getChildExpressions() {     
+    return null;
+  }  
 
 }

Added: 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestEvalFunc.java
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestEvalFunc.java?rev=883836&view=auto
==============================================================================
--- 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestEvalFunc.java
 (added)
+++ 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestEvalFunc.java
 Tue Nov 24 19:54:19 2009
@@ -0,0 +1,39 @@
+/*
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+package org.apache.pig.test.utils;
+
+import java.io.IOException;
+import java.util.Properties;
+
+import org.apache.pig.EvalFunc;
+import org.apache.pig.data.Tuple;
+import org.apache.pig.impl.util.UDFContext;
+
+public class UDFContextTestEvalFunc extends EvalFunc<Integer> {
+  public UDFContextTestEvalFunc() {
+    Properties p = 
UDFContext.getUDFContext().getUDFProperties(this.getClass());
+    p.setProperty("key1", "5");
+  }
+
+  @Override
+  public Integer exec(Tuple input) throws IOException {
+    String s = 
(UDFContext.getUDFContext().getUDFProperties(this.getClass()).getProperty("key1"));
+      return Integer.valueOf(s);
+  }
+
+}

Added: 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestEvalFunc2.java
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestEvalFunc2.java?rev=883836&view=auto
==============================================================================
--- 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestEvalFunc2.java
 (added)
+++ 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestEvalFunc2.java
 Tue Nov 24 19:54:19 2009
@@ -0,0 +1,40 @@
+/*
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+package org.apache.pig.test.utils;
+
+import java.io.IOException;
+import java.util.Properties;
+
+import org.apache.pig.EvalFunc;
+import org.apache.pig.data.Tuple;
+import org.apache.pig.impl.util.UDFContext;
+
+public class UDFContextTestEvalFunc2 extends EvalFunc<String> {
+  
+  public UDFContextTestEvalFunc2() {
+    Properties p = 
UDFContext.getUDFContext().getUDFProperties(this.getClass());
+    p.setProperty("key1", "five");
+  }
+
+  @Override
+  public String exec(Tuple input) throws IOException {
+    if (UDFContext.getUDFContext().getJobConf() == null) return "JobConf 
is null!";
+    else return 
UDFContext.getUDFContext().getUDFProperties(this.getClass()).getProperty("key1");
+  }
+    
+}

Added: 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestLoader.java
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestLoader.java?rev=883836&view=auto
==============================================================================
--- 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestLoader.java
 (added)
+++ 
hadoop/pig/branches/load-store-redesign/test/org/apache/pig/test/utils/UDFContextTestLoader.java
 Tue Nov 24 19:54:19 2009
@@ -0,0 +1,52 @@
+/*
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+package org.apache.pig.test.utils;
+
+import java.io.IOException;
+import java.util.Properties;
+
+import org.apache.pig.builtin.PigStorage;
+import org.apache.pig.data.Tuple;
+import org.apache.pig.impl.io.BufferedPositionedInputStream;
+import org.apache.pig.impl.logicalLayer.schema.Schema;
+import org.apache.pig.impl.util.UDFContext;
+
+public class UDFContextTestLoader extends PigStorage {
+
+  private String[] vals = new String[1];
+    
+  public UDFContextTestLoader(String v1) {
+    vals[0] = v1;
+    Properties p = 
UDFContext.getUDFContext().getUDFProperties(this.getClass(), vals);
+    p.setProperty("key1", vals[0]);
+  }
+  
+  @Override
+  public Tuple getNext() throws IOException {
+    Tuple t = super.getNext();
+    if (t != null) {
+      if (UDFContext.getUDFContext().getJobConf() == null) {
+        t.append("JobConf is null!");
+      } else {
+        Properties p = 
UDFContext.getUDFContext().getUDFProperties(this.getClass(), vals);
+            t.append(p.getProperty("key1"));
+      }
+    }
+    return t;
+  }
+}


Reply via email to