Title: כסף והצלחה

כסף והצלחה

הרצאת מבוא ללא תשלום

 

חברת ריטה זוהר עורכת ב-13 לדצמבר הרצאת מבוא ללא תשלום

עם נשיא החברה מר שוקי מזרחי

הסמינר יתקיים בין השעות 17:00 - 20:00

 

בסמינר נענה על השאלות:

 

·      מהו הגורם היחיד ללחץ נפשי (Stress) ?

·      מהו הדבר האחד שהינו יותר גרוע ממוות ?

·      מה זה כסף בעצם ?

·      מהו מסלול הזרימה של כסף ?

·      ומה אתה יכול לעשות עכשיו כדי להגביר את היכולות שלך ?

 

כל מי שמעוניין נא למלא את הפרטים למטה

ולהשיב במייל חוזר ע"מ שנשריין את מקומו

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

שם: _________________________    

 

שם החברה: ____________________

 

טלפון/נייד: ______________________

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

חברת ריטה זהר

054-4315023

 03-6449049

 

 

_______________________________________________
Pkg-grass-devel mailing list
Pkg-grass-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-grass-devel

Reply via email to