Package: postgis
Version: 2.1.2+dfsg-3
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

In attachment there is initial Czech translation of PO debconf
template (cs.po) for package postgis, please include it.
# Czech PO debconf template translation of postgis.
# Copyright (C) 2014 Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the postgis package.
# Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 2.1.2+dfsg-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: post...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-07 13:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-12 12:45+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-cz...@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
msgid "PostGIS 2.0 has been deprecated - please migrate your databases"
msgstr "PostGIS 2.0 je zastaralé - převeďte prosím svou databázi"

#. Type: note
#. Description
#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
msgid ""
"The package postgresql-@PGVERSION@-postgis-2.0-scripts is installed on this "
"system, which means you likely use the PostGIS extension in some databases."
msgstr ""
"Balíček postgresql-@PGVERSION@-postgis-2.0-scripts je na tomto systému "
"nainstalován, což znamená, že zřejmě v některých databázích používáte rozšíření PostGIS."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
msgid ""
"Debian is now shipping PostGIS version 2.1 and dropped support for 2.0, "
"meaning bug or security fixes will no longer be provided for the older one. "
"Thus it is strongly recommended to migrate all databases to PostGIS 2.1 as "
"soon as possible."
msgstr ""
"Debian nyní dodává PostGIS ve verzi 2.1 a přestal podporovat verzi 2.0, což"
"znamená, že opravy chyb a bezpečnostní záplaty nebudou nadále pro starší verzi "
"poskytovány. Proto důrazně doporučujeme převést všechny databáze na PostGIS 2.1 "
"jakmile to bude možné."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
msgid ""
"Of course, databases that are already using PostGIS 2.0 will continue to "
"work. Note, however, that with this upgrade it's no longer possible to "
"create version 2.0 of the extension PostGIS. Instead, 'CREATE EXTENSION "
"postgis;' will now give you version 2.1. Note that this also affects backups."
msgstr ""
"Databáze, které už používají PostGIS 2.0 budou samozřejmě i nadále fungovat. "
"Vezměte však na vědomí, že s touto aktualizací nebude již možné vytvářet "
"rozšíření v PostGIS 2.0. Místo toho bude nyní 'CREATE EXTENSION postgis;' poskytováno "
"ve verzi 2.1. Pamatujte, že se to vztahuje i na zálohy."
_______________________________________________
Pkg-grass-devel mailing list
Pkg-grass-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-grass-devel

Reply via email to