HI. I've today upgraded pkg liblwgeom-2.1.2

# cat /var/log/apt/history.log
Start-Date: 2014-06-27  09:36:33
Upgrade: libssl1.0.0:amd64 (1.0.1e-3ubuntu1.3, 1.0.1e-3ubuntu1.6), dpkg-dev:amd64 (1.16.12ubuntu1.2, 1.16.12ubuntu1.3), libjson-c2:amd64 (0.11-2ubuntu1, 0.11-2ubuntu1.2), tzdata-java:amd64 (2014c-0ubuntu0.13.10, 2014e-0ubuntu0.13.10), gnupg:amd64 (1.4.14-1ubuntu2.1, 1.4.14-1ubuntu2.2), libxml2:amd64 (2.9.1+dfsg1-3ubuntu2.1, 2.9.1+dfsg1-3ubuntu2.3), libxml2-dev:amd64 (2.9.1+dfsg1-3ubuntu2.1, 2.9.1+dfsg1-3ubuntu2.3), libdpkg-perl:amd64 (1.16.12ubuntu1.2, 1.16.12ubuntu1.3), *liblwgeom-2.1.2:amd64 (2.1.2+dfsg-1.pgdg13.10+4, 2.1.3+dfsg-1.pgdg13.10+7)*, gpgv:amd64 (1.4.14-1ubuntu2.1, 1.4.14-1ubuntu2.2), libjson0:amd64 (0.11-2ubuntu1, 0.11-2ubuntu1.2), tzdata:amd64 (2014c-0ubuntu0.13.10, 2014e-0ubuntu0.13.10), openssl:amd64 (1.0.1e-3ubuntu1.3, 1.0.1e-3ubuntu1.6)
Remove: libfile-fcntllock-perl:amd64 (0.14-2)
End-Date: 2014-06-27  09:37:05


# dpkg -l |grep liblwgeom-2
ii  liblwgeom-2.1.2

This removed /usr/lib/liblwgeom-2.1.2.so !
lib pkg name differs from lib numbers

# dpkg -L liblwgeom-2.1.*2*
/.
/usr
/usr/lib
/usr/lib/liblwgeom-2.1.*3*.so
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/liblwgeom-2.1.2
/usr/share/doc/liblwgeom-2.1.2/copyright
/usr/share/doc/liblwgeom-2.1.2/changelog.gz
/usr/share/doc/liblwgeom-2.1.2/changelog.Debian.gz

My postgresql obviously started reporting errors.
Because I did not make backup of /usr/lib I temporally had to make a symlink

# ls -l /usr/lib/liblwgeom-2.1*
lrwxrwxrwx 1 root root 27 cze 27 10:15 /usr/lib/liblwgeom-2.1.2.so -> /usr/lib/liblwgeom-2.1.3.so
-rw-r--r-- 1 root root 377352 maj 19 17:56 /usr/lib/liblwgeom-2.1.3.so

It seems to work for now but I think the pkg is broken - name differs from library actual version? Is there some mailing list I'm missing? Is this error in name or does those lib differ in important way?


--
Podpis

Pozdrawiam.
Jakub Juraszek.

Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.
ul. Działowa 8A, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (+48)338193925
tel. kom. (+48)501531599
NIP 547-200-12-22, REGON 072903418, KRS 0000205103, KZ 50000
Zapraszam na stronę firmową: abakus.net.pl <http://www.abakus.net.pl>
Profil facebook: facebook.com/abakusst <https://www.facebook.com/abakusst>

Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem przesyłki lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, proszę o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości czy też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną. Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne - Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

_______________________________________________
Pkg-grass-devel mailing list
Pkg-grass-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-grass-devel

Reply via email to