This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

sebastic-guest pushed a commit to branch master
in repository postgis.

commit e1aacd51805f4a75e794ab46894e4724002546c1
Author: Bas Couwenberg <sebas...@xs4all.nl>
Date:   Fri Aug 8 21:34:23 2014 +0200

    Add Czech translation by Michal Šimůnek. Closes: 751426.
---
 debian/changelog |  6 ++++++
 debian/po/cs.po  | 65 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 71 insertions(+)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 2cbc508..6134482 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -1,3 +1,9 @@
+postgis (2.1.3+dfsg-4) UNRELEASED; urgency=medium
+
+  * Add Czech translation by Michal Šimůnek. Closes: 751426.
+
+ -- Bas Couwenberg <sebas...@xs4all.nl>  Fri, 08 Aug 2014 21:32:50 +0200
+
 postgis (2.1.3+dfsg-3) unstable; urgency=high
 
   * In patch use-debian-maven: Also drop the version requirement for the
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..2e1beb7
--- /dev/null
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -0,0 +1,65 @@
+# Czech PO debconf template translation of postgis.
+# Copyright (C) 2014 Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>
+# This file is distributed under the same license as the postgis package.
+# Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>, 2014.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: postgis 2.1.2+dfsg-3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: post...@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-07 13:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-12 12:45+0200\n"
+"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-cz...@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
+#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
+msgid "PostGIS 2.0 has been deprecated - please migrate your databases"
+msgstr "PostGIS 2.0 je zastaralé - převeďte prosím svou databázi"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
+#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
+msgid ""
+"The package postgresql-@PGVERSION@-postgis-2.0-scripts is installed on this "
+"system, which means you likely use the PostGIS extension in some databases."
+msgstr ""
+"Balíček postgresql-@PGVERSION@-postgis-2.0-scripts je na tomto systému "
+"nainstalován, což znamená, že zřejmě v některých databázích používáte 
rozšíření PostGIS."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
+#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
+msgid ""
+"Debian is now shipping PostGIS version 2.1 and dropped support for 2.0, "
+"meaning bug or security fixes will no longer be provided for the older one. "
+"Thus it is strongly recommended to migrate all databases to PostGIS 2.1 as "
+"soon as possible."
+msgstr ""
+"Debian nyní dodává PostGIS ve verzi 2.1 a přestal podporovat verzi 2.0, což"
+"znamená, že opravy chyb a bezpečnostní záplaty nebudou nadále pro starší 
verzi "
+"poskytovány. Proto důrazně doporučujeme převést všechny databáze na PostGIS 
2.1 "
+"jakmile to bude možné."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
+#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
+msgid ""
+"Of course, databases that are already using PostGIS 2.0 will continue to "
+"work. Note, however, that with this upgrade it's no longer possible to "
+"create version 2.0 of the extension PostGIS. Instead, 'CREATE EXTENSION "
+"postgis;' will now give you version 2.1. Note that this also affects backups."
+msgstr ""
+"Databáze, které už používají PostGIS 2.0 budou samozřejmě i nadále fungovat. "
+"Vezměte však na vědomí, že s touto aktualizací nebude již možné vytvářet "
+"rozšíření v PostGIS 2.0. Místo toho bude nyní 'CREATE EXTENSION postgis;' 
poskytováno "
+"ve verzi 2.1. Pamatujte, že se to vztahuje i na zálohy."

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-grass/postgis.git

_______________________________________________
Pkg-grass-devel mailing list
Pkg-grass-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-grass-devel

Reply via email to