This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

markus_wanner-guest pushed a commit to branch master
in repository postgis.

commit d4a8cb6ba110c6d044fe05b96362b8e98c9db4bf
Author: Markus Wanner <mar...@bluegap.ch>
Date:   Wed Oct 15 11:09:04 2014 +0200

    Add Dutch translation by Frans Spiesschaert.
---
 debian/changelog |  6 +++++
 debian/po/nl.po  | 68 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 74 insertions(+)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 344bbde..bfa8db7 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -1,3 +1,9 @@
+postgis (2.1.4+dfsg-2) unstable; urgency=medium
+
+  * Add Dutch translation by Frans Spiesschaert. Closes: #765409.
+
+ -- Markus Wanner <mar...@bluegap.ch>  Wed, 15 Oct 2014 10:58:52 +0200
+
 postgis (2.1.4+dfsg-1) unstable; urgency=medium
 
   [ Paulo Flabiano Smorigo ]
diff --git a/debian/po/nl.po b/debian/po/nl.po
new file mode 100644
index 0000000..5f22a1c
--- /dev/null
+++ b/debian/po/nl.po
@@ -0,0 +1,68 @@
+# Dutch translation of postgis debconf templates
+# Copyright (C) 2014 Markus Wanner <mar...@bluegap.ch>
+# This file is distributed under the same license as the postgis package.
+# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2014.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: postgis\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: post...@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-07 13:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-03 16:35+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-du...@lists.debian.org>\n"
+"Language: nl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
+#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
+msgid "PostGIS 2.0 has been deprecated - please migrate your databases"
+msgstr "PostGIS 2.0 is vervallen - gelieve uw gegevensbestanden om te zetten"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
+#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
+msgid ""
+"The package postgresql-@PGVERSION@-postgis-2.0-scripts is installed on this "
+"system, which means you likely use the PostGIS extension in some databases."
+msgstr ""
+"Op dit systeem is het pakket postgresql-@PGVERSION@-postgis-2.0-scripts "
+"geĆÆnstalleerd. Dit betekent wellicht dat u in sommige gegevensbestanden de "
+"PostGIS-uitbreiding gebruikt."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
+#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
+msgid ""
+"Debian is now shipping PostGIS version 2.1 and dropped support for 2.0, "
+"meaning bug or security fixes will no longer be provided for the older one. "
+"Thus it is strongly recommended to migrate all databases to PostGIS 2.1 as "
+"soon as possible."
+msgstr ""
+"Debian distribueert nu versie 2.1 van PostGIS en ondersteunt versie 2.0 niet "
+"langer. Dit houdt in dat bugs en veiligheidslekken niet langer gerepareerd "
+"worden voor de oude versie. Het is dus ten zeerste aanbevolen om zo snel "
+"mogelijk alle gegevensbestanden om te zetten naar PostGIS 2.1."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
+#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
+msgid ""
+"Of course, databases that are already using PostGIS 2.0 will continue to "
+"work. Note, however, that with this upgrade it's no longer possible to "
+"create version 2.0 of the extension PostGIS. Instead, 'CREATE EXTENSION "
+"postgis;' will now give you version 2.1. Note that this also affects backups."
+msgstr ""
+"Gegevensbestanden die al gebruik maken van PostGIS 2.0 zullen wel "
+"functioneel blijven. Maar merk op dat het met deze opwaardering niet langer "
+"mogelijk is om een PostGIS-uitbreiding aan te maken in het formaat van "
+"versie 2.0. Met 'CREATE EXTENSION postgis;' zult u nu het formaat van versie "
+"2.1 krijgen. Merk ook op dat dit eveneens invloed heeft op reservekopieƫn."

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-grass/postgis.git

_______________________________________________
Pkg-grass-devel mailing list
Pkg-grass-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-grass-devel

Reply via email to