Author: tmancill
Date: 2012-03-17 17:47:07 +0000 (Sat, 17 Mar 2012)
New Revision: 15863

Modified:
  trunk/jspwiki/debian/changelog
  trunk/jspwiki/debian/po/nl.po
Log:
update nl.po debconf translation (Closes: #654392)


Modified: trunk/jspwiki/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/jspwiki/debian/changelog   2012-03-16 16:07:04 UTC (rev 15862)
+++ trunk/jspwiki/debian/changelog   2012-03-17 17:47:07 UTC (rev 15863)
@@ -4,8 +4,10 @@
  * debian/control:
   - Add libjabsorb-java and tomcat6 to Depends.
   - Add Vcs-svn and Vcs-Browser
+ * Update Dutch translation of nl.po debconf template (Closes: #654392)
+  - Thanks to Jeroen Schot.
 
- -- tony mancill <tmanc...@debian.org> Sat, 27 Nov 2010 16:14:40 -0800
+ -- tony mancill <tmanc...@debian.org> Sat, 17 Mar 2012 10:45:59 -0700
 
 jspwiki (2.8.0-4) unstable; urgency=low
 

Modified: trunk/jspwiki/debian/po/nl.po
===================================================================
--- trunk/jspwiki/debian/po/nl.po    2012-03-16 16:07:04 UTC (rev 15862)
+++ trunk/jspwiki/debian/po/nl.po    2012-03-17 17:47:07 UTC (rev 15863)
@@ -1,20 +1,21 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# Dutch translation of jspwiki debconf templates.
+# Copyright (C) 2007-2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the jspwiki package.
+# Bart Cornelis <cob...@skolelinux.no>, 2007.
+# Jeroen Schot <sc...@a-eskwadraat.nl>, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: jspwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: jspw...@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-09-13 19:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-11-23 19:57+0100\n"
-"Last-Translator: Bart Cornelis <cob...@skolelinux.no>\n"
-"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-du...@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-03 12:18+0100\n"
+"Last-Translator: Jeroen Schot <sc...@a-eskwadraat.nl>\n"
+"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-du...@lists.debian.org>\n"
+"Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Dutch\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -34,7 +35,7 @@
 msgstr ""
 "Wat is de naam van de wiki? Deze naam komt terug in HTML-titels en "
 "logbestanden, en is gewoonlijk gelijk aan de hoogste-niveau URL "
-"(bijvoorbeeld http://www.example.org/JSPWiki). "
+"(bijvoorbeeld 'http://www.example.org/JSPWiki'). "
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -44,6 +45,9 @@
 "link references, so it needs to be correct. It also needs to contain the "
 "trailing slash."
 msgstr ""
+"Wat is de HTTP-prefix van de wiki? Dit wordt gebruikt bij het herschrijven "
+"van alle interne links van JSPWiki, dus het is belangrijk dat dit juist is. "
+"Ook moet het eindigen met een schuine streep ('/')."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -67,8 +71,7 @@
 " VersioningFileProvider: versioning storage implemented in Java."
 msgstr ""
 " FileSystemProvider:   pagina's opslaan als bestanden;\n"
-" RCSFileProvider:      een extern 'Revisie Controle Systeem' "
-"gebruiken;\n"
+" RCSFileProvider:    een extern versiebeheersysteem gebruiken;\n"
 " VersioningFileProvider: versie-opslag geïmplementeerd in Java."
 
 #. Type: boolean
@@ -103,13 +106,13 @@
 #. Description
 #: ../jspwiki.templates:6001
 msgid "A trailing slash ('/') character is mandatory."
-msgstr "Eindigen met een slash-karakter ('/') is verplicht."
+msgstr "Eindigen met een schuine streep ('/') is verplicht."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../jspwiki.templates:7001
 msgid "Page encoding:"
-msgstr "Pagina-encodering:"
+msgstr "Paginacodering:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -118,7 +121,7 @@
 "Please choose which character encoding should be used by JSPWiki. UTF-8 is "
 "strongly recommended."
 msgstr ""
-"Welke karakter-encodering dient JSPWiki te gebruiken? UTF-8 is ten sterkste "
+"Welke tekencodering dient JSPWiki te gebruiken? UTF-8 is ten sterkste "
 "aangeraden."
 
 #. Type: boolean
@@ -190,7 +193,7 @@
 #. Description
 #: ../jspwiki.templates:12001
 msgid "RSS refresh time in seconds:"
-msgstr "RSS verversingsinterval in seconden:"
+msgstr "RSS-verversingsinterval in seconden:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -213,7 +216,7 @@
 "find helpful."
 msgstr ""
 "Wat is de kanaalbeschrijving voor de RSS-stroom? Deze wordt getoond in "
-"kanaalcatalogussen. Aangezien er geen maximumlengte is kunt u alle voor "
+"kanaalcatalogi. Aangezien er geen maximumlengte is kunt u alle voor "
 "gebruikers nuttige details aangeven."
 
 #. Type: string
@@ -242,7 +245,7 @@
 #. Description
 #: ../jspwiki.templates:15002
 msgid "Attachment storage mechanism to use:"
-msgstr "Te gebruiken opslag voor bijvoegsels. "
+msgstr "Te gebruiken opslag voor bijvoegsels:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -260,7 +263,7 @@
 #. Description
 #: ../jspwiki.templates:16001
 msgid "Should all wiki pages be deleted on package purge?"
-msgstr "Alle wiki-pagina's verwijderen bij wissen van pakket?"
+msgstr "Alle wiki-pagina's verwijderen bij wissen (purge) van het pakket?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -271,6 +274,3 @@
 msgstr ""
 "Wilt u dat alle wiki-pagina's verwijderd worden wanneer dit pakket gewist "
 "wordt?"
-
-#~ msgid "BasicAttachmentProvider, nothing"
-#~ msgstr "BasicAttachmentProvider, niets"


_______________________________________________
pkg-java-commits mailing list
pkg-java-comm...@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-java-commits

Reply via email to