Kære kunde hos Nets,

Vi har for nylig fastslået, at forskellige computere på din Verified by Visa-konto, kodeord og flere fejl var til stede før forbindelsen. Vi har nu brug for dig til at bekræfte dine kontooplysninger Verified by Visa.Hvis dette ikke er afsluttet inden for 48 timer, ville vi være tvunget til at indstille din konto på ubestemt tid, da det kan bruges til svigagtige formål.

Tak for din forståelse på denne måde. For at bekræfte din online-konto:

Klik her

(for at aktivere din konto)

__
This is the maintainer address of Debian's Java team
<http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-java-maintainers>. 
Please use
debian-j...@lists.debian.org for discussions and questions.

Reply via email to