Kan u deze mail niet lezen? Bekijk hem [LINK:
http://login.halemail.eu/index.php/show/2/9cc0656234f4987110e4c162b837073d]
online.** Dit had u niet verwacht **

U stuurt vandaag al nieuwsbrieven via email naar klanten en prospects. Dat
is geweldig, maar...

· Uw ontvangers klagen dat ze mekaars email adres in de "to:" balk zien
staan.
· De emails blijken niet te zijn toegekomen hoewel u ze zeker heeft
verstuurd!
· U heeft er geen idee van wie u mails heeft gelezen en welk effect ze
hebben gehad.

U had het niet verwacht, maar de oplossing voor al deze problemen is
slechts 1 klik verwijderd.

[LINK:
http://login.halemail.eu/index.php/link/2/9cc0656234f4987110e4c162b837073d/2]
www.halemail.eu

Graag willen wij u ook de komende 7 weken op de hoogte brengen van de 7
geweldige krachtpunten van HaLe Mail. Daarnaast zullen we in deze
nieuwsbrieven ook tips geven over hoe u best een nieuwsbrief opstelt, wat u
beter wel en niet verstuurd en nog veel meer.

Ik wens u in elk geval veel succes met uw komende e-mail marketing
campagnes!

Met vriendelijke groeten,

Victor Hale

ps: klik [LINK:
http://login.halemail.eu/index.php/unsubscribe/2/9cc0656234f4987110e4c162b837073d]
hier indien u onze nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen.

[LINK:
http://login.halemail.eu/index.php/link/2/9cc0656234f4987110e4c162b837073d/4]
        *Interested? Follow us!*

/Copyright 2012 Hale Communications, All rights reserved./

*Our mailing address is:*

Hale Communications bvba
Tel. 053/382.400
Email: [LINK:
http://login.halemail.eu/index.php/link/2/9cc0656234f4987110e4c162b837073d/5]
i...@halemail.eu
[LINK:
http://login.halemail.eu/index.php/link/2/9cc0656234f4987110e4c162b837073d/6]
www.halemail.eu
        
[LINK:
http://login.halemail.eu/index.php/link/2/9cc0656234f4987110e4c162b837073d/7]
Add us to your address book
_______________________________________________
Pkg-javascript-devel mailing list
Pkg-javascript-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-javascript-devel

Reply via email to