Ako ova poruka nije prikazama u cjelini, možete je 
    pogledati na webu..

        
                
        
            Dana 15. srpnja 2014. u Saboru je izglasan Novi Zakon o 
radu!

Novi Zakon o radu stupio je na snagu 7. kolovoza 2014.
Novo stručno izdanje! 
30% popusta u prednarudžbi!

komentar uz svaki pojedini članak, iz kojega će čitatelji moći saznati kako se 
pojedina odredba zakona u praksi primjenjuje,
što konkretno znači za određeni radni odnos, prava i obveze radnika i 
poslodavca i slično, uz navođenje primjera kod pojedinih odredbi novog zakona i 
ustaljene sudske prakse kod određenih, najproblematičnijih, instituta radnog 
prava,
tekst novog Zakona o radu…

Dana 15. Srpnja 2014. u Saboru je izglasan Novi Zakon o radu, koji je stupio na 
snagu 7. kolovoza 2014. Tim povodom, nakladnik Izdavačka kuća Poslovna 
Literatura d.o.o. iz Zagreba u suradnji s autorima-praktičarima Kristinom Alija 
Hrastinski, dipl. iur. i Darkom Grafom, dipl. iur., pripremio je novo stručno 
izdanje: Novi veliki komentar Zakona o radu!
Pripremite se na nove promjene na području radnih odnosa i naručite stručno 
izdanje još danas!
�
Više o tome…     DA, naručujem
�
ODJAVA: Vaša e-mail adresa mogla je biti dobivena na temelju vaše prijave na 
web stranici Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o. ili ste svoj e-mail 
objavili u jednu od baza poslovnih subjekata, na osnovu telefonske prijave, 
temeljem preporuke, sudjelovanja u nagradnoj igri, popisa sudionika u 
obrazovanju ili događajima (izložbe, seminari, telefonska prodaja i drugi 
događaji u organizaciji poduzeća Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o.) ili 
kao odgovor na vaš upit.Ako u budućnosti ne želite više primati naše obavijesti 
možete se odjaviti s naše liste klikom na [ Odjavi 
pkg-javascript-devel@lists.alioth.debian.org ] ili nam pošaljite e-mail na 
odjava.poslo...@kalpot.com.
        
    
            


    Ova je poruka bila poslana na na e-mail: 
pkg-javascript-devel@lists.alioth.debian.org
    2014 � 
    Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o., Cirkovljanska 2, 1000 
Zagreb, Hrvatska

_______________________________________________
Pkg-javascript-devel mailing list
Pkg-javascript-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-javascript-devel

Reply via email to