Package: strigi-utils
Version: 0.6.5-1+b1
Severity: important

I installed strigi-utils for a neat way to grep pdf files. I tried
running deepgrep on a folder full of pdf files and it exploded:

% deepgrep test .
WARNING: field 'http://strigi.sf.net/ontologies/0.9#debugParseError' is not 
defined in any rdfs ontology database.
/usr/lib/strigi/strigila_cpp.so
/usr/lib/strigi/strigita_sid.so
/usr/lib/strigi/strigila_txt.so
/usr/lib/strigi/strigita_rgb.so
/usr/lib/strigi/strigita_xbm.so
/usr/lib/strigi/strigila_namespaceharvester.so
/usr/lib/strigi/strigita_au.so
/usr/lib/strigi/strigita_pcx.so
/usr/lib/strigi/strigita_wav.so
/usr/lib/strigi/strigila_deb.so
/usr/lib/strigi/strigila_xpm.so
/usr/lib/strigi/strigita_ico.so
/usr/lib/strigi/strigita_dds.so
/usr/lib/strigi/strigita_gif.so
/usr/lib/strigi/strigiea_jpeg.so
/usr/lib/strigi/strigita_avi.so
WARNING: field 'http://rdf.openmolecules.net/0.9#moleculeCount' is not defined 
in any rdfs ontology database.
*** glibc detected *** deepgrep: free(): invalid pointer: 0x0992d0f8 ***
======= Backtrace: =========
/lib/i686/cmov/libc.so.6[0xb7d01204]
/lib/i686/cmov/libc.so.6(cfree+0x96)[0xb7d031b6]
/usr/lib/libstdc++.so.6(_ZdlPv+0x21)[0xb7ea90c1]
/usr/lib/libstreamanalyzer.so.0(_ZN6Strigi9DirLister7Private7nextDirERSsRSt6vectorISt4pairISs4statESaIS6_EE+0xc5)[0xb7f28cb5]
/usr/lib/libstreamanalyzer.so.0(_ZN6Strigi9DirLister7nextDirERSsRSt6vectorISt4pairISs4statESaIS5_EE+0x2d)[0xb7f2948d]
/usr/lib/libstreamanalyzer.so.0(_ZN6Strigi11DirAnalyzer7Private7analyzeEPNS_14StreamAnalyzerE+0x71)[0xb7f162d1]
/usr/lib/libstreamanalyzer.so.0[0xb7f1662b]
/lib/i686/cmov/libpthread.so.0[0xb7eea4e5]
/lib/i686/cmov/libc.so.6(clone+0x5e)[0xb7d751fe]
======= Memory map: ========
08048000-0804b000 r-xp 00000000 fe:01 272242   /usr/bin/deepgrep
0804b000-0804c000 rw-p 00002000 fe:01 272242   /usr/bin/deepgrep
098fa000-09980000 rw-p 00000000 00:00 0     [heap]
b6700000-b6739000 rw-p 00000000 00:00 0 
b6739000-b6800000 ---p 00000000 00:00 0 
b68b4000-b68b5000 ---p 00000000 00:00 0 
b68b5000-b70b5000 rw-p 00000000 00:00 0 
b70b5000-b70b6000 ---p 00000000 00:00 0 
b70b6000-b78b6000 rw-p 00000000 00:00 0 
b78b6000-b78da000 r-xp 00000000 fe:01 250842   /usr/lib/libexpat.so.1.5.2
b78da000-b78dc000 rw-p 00023000 fe:01 250842   /usr/lib/libexpat.so.1.5.2
b78dc000-b7a4c000 r-xp 00000000 fe:01 543008   /usr/lib/libexiv2.so.5.3.0
b7a4c000-b7a5b000 rw-p 00170000 fe:01 543008   /usr/lib/libexiv2.so.5.3.0
b7a5b000-b7a65000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7a67000-b7a68000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7a68000-b7a6a000 r-xp 00000000 fe:01 681807   /usr/lib/gconv/UTF-16.so
b7a6a000-b7a6b000 r--p 00001000 fe:01 681807   /usr/lib/gconv/UTF-16.so
b7a6b000-b7a6c000 rw-p 00002000 fe:01 681807   /usr/lib/gconv/UTF-16.so
b7a6c000-b7a6e000 r-xp 00000000 fe:01 680094   /usr/lib/gconv/CP1252.so
b7a6e000-b7a6f000 r--p 00001000 fe:01 680094   /usr/lib/gconv/CP1252.so
b7a6f000-b7a70000 rw-p 00002000 fe:01 680094   /usr/lib/gconv/CP1252.so
b7a70000-b7a77000 r--s 00000000 fe:01 663553   
/usr/lib/gconv/gconv-modules.cache
b7a77000-b7a78000 r-xp 00000000 fe:01 706790   /usr/lib/strigi/strigita_avi.so
b7a78000-b7a79000 rw-p 00000000 fe:01 706790   /usr/lib/strigi/strigita_avi.so
b7a79000-b7a82000 r-xp 00000000 fe:01 706787   
/usr/lib/strigi/strigiea_jpeg.so
b7a82000-b7a83000 rw-p 00009000 fe:01 706787   
/usr/lib/strigi/strigiea_jpeg.so
b7a83000-b7a85000 r-xp 00000000 fe:01 706782   /usr/lib/strigi/strigita_gif.so
b7a85000-b7a86000 rw-p 00001000 fe:01 706782   /usr/lib/strigi/strigita_gif.so
b7a86000-b7a89000 r-xp 00000000 fe:01 706794   /usr/lib/strigi/strigita_dds.so
b7a89000-b7a8a000 rw-p 00003000 fe:01 706794   /usr/lib/strigi/strigita_dds.so
b7a8a000-b7a8c000 r-xp 00000000 fe:01 706784   /usr/lib/strigi/strigita_ico.so
b7a8c000-b7a8d000 rw-p 00001000 fe:01 706784   /usr/lib/strigi/strigita_ico.so
b7a8d000-b7a8f000 r-xp 00000000 fe:01 706783   /usr/lib/strigi/strigila_xpm.so
b7a8f000-b7a90000 rw-p 00001000 fe:01 706783   /usr/lib/strigi/strigila_xpm.so
b7a90000-b7a93000 r-xp 00000000 fe:01 706786   /usr/lib/strigi/strigila_deb.so
b7a93000-b7a94000 rw-p 00002000 fe:01 706786   /usr/lib/strigi/strigila_deb.so
b7a94000-b7a96000 r-xp 00000000 fe:01 706788   /usr/lib/strigi/strigita_pcx.so
b7a96000-b7a97000 rw-p 00002000 fe:01 706788   /usr/lib/strigi/strigita_pcx.so
b7a97000-b7a9a000 r-xp 00000000 fe:01 706792   /usr/lib/strigi/strigita_au.so
b7a9a000-b7a9b000 rw-p 00002000 fe:01 706792   /usr/lib/strigi/strigita_au.so
b7a9b000-b7a9e000 r-xp 00000000 fe:01 706797   
/usr/lib/strigi/strigila_namespaceharvester.so
b7a9e000-b7a9f000 rw-p 00002000 fe:01 706797   
/usr/lib/strigi/strigila_namespaceharvester.so
b7a9f000-b7aa1000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7aa1000-b7ab0000 r-xp 00000000 fe:01 508175   /lib/libbz2.so.1.0.4
b7ab0000-b7ab1000 rw-p 0000f000 fe:01 508175   /lib/libbz2.so.1.0.4
b7ab1000-b7ac5000 r-xp 00000000 fe:01 540996   /usr/lib/libz.so.1.2.3.3
b7ac5000-b7ac6000 rw-p 00013000 fe:01 540996   /usr/lib/libz.so.1.2.3.3
b7ac6000-b7aea000 r-xp 00000000 fe:01 516341   /lib/i686/cmov/libm-2.9.so
b7aea000-b7aeb000 r--p 00023000 fe:01 516341   /lib/i686/cmov/libm-2.9.so
b7aeb000-b7aec000 rw-p 00024000 fe:01 516341   /lib/i686/cmov/libm-2.9.so
b7aec000-b7aed000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7aed000-b7aef000 r-xp 00000000 fe:01 516653   /lib/i686/cmov/libdl-2.9.so
b7aef000-b7af0000 r--p 00001000 fe:01 516653   /lib/i686/cmov/libdl-2.9.so
b7af0000-b7af1000 rw-p 00002000 fe:01 516653   /lib/i686/cmov/libdl-2.9.so
b7af1000-b7c25000 r-xp 00000000 fe:01 249842   /usr/lib/libxml2.so.2.7.3
b7c25000-b7c2a000 rw-p 00134000 fe:01 249842   /usr/lib/libxml2.so.2.7.3
b7c2a000-b7c2b000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7c2b000-b7c65000 r-xp 00000000 fe:01 543012   /usr/lib/libstreams.so.0.6.5
b7c65000-b7c66000 rw-p 0003a000 fe:01 543012   /usr/lib/libstreams.so.0.6.5
b7c66000-b7c91000 r-xp 00000000 fe:01 510946   /lib/libgcc_s.so.1
b7c91000-b7c92000 rw-p 0002a000 fe:01 510946   /lib/libgcc_s.so.1
b7c92000-b7dec000 r-xp 00000000 fe:01 516312   /lib/i686/cmov/libc-2.9.so
b7dec000-b7dee000 r--p 0015a000 fe:01 516312   /lib/i686/cmov/libc-2.9.so
b7dee000-b7def000 rw-p 0015c000 fe:01 516312   /lib/i686/cmov/libc-2.9.so
b7def000-b7df2000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7df2000-b7ed7000 r-xp 00000000 fe:01 246193   /usr/lib/libstdc++.so.6.0.11
b7ed7000-b7edb000 r--p 000e4000 fe:01 246193   /usr/lib/libstdc++.so.6.0.11
b7edb000-b7edc000 rw-p 000e8000 fe:01 246193   /usr/lib/libstdc++.so.6.0.11
b7edc000-b7ee4000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7ee4000-b7ef9000 r-xp 00000000 fe:01 516641   
/lib/i686/cmov/libpthread-2.9.so
b7ef9000-b7efa000 r--p 00014000 fe:01 516641   
/lib/i686/cmov/libpthread-2.9.so
b7efa000-b7efb000 rw-p 00015000 fe:01 516641   
/lib/i686/cmov/libpthread-2.9.so
b7efb000-b7efd000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7efd000-b7f69000 r-xp 00000000 fe:01 543014   
/usr/lib/libstreamanalyzer.so.0.6.5
b7f69000-b7f6b000 rw-p 0006c000 fe:01 543014   
/usr/lib/libstreamanalyzer.so.0.6.5
b7f6b000-b7f6c000 r-xp 00000000 fe:01 706791   /usr/lib/strigi/strigita_wav.so
b7f6c000-b7f6d000 rw-p 00000000 fe:01 706791   /usr/lib/strigi/strigita_wav.so
b7f6d000-b7f6f000 r-xp 00000000 fe:01 706785   /usr/lib/strigi/strigita_xbm.so
b7f6f000-b7f70000 rw-p 00002000 fe:01 706785   /usr/lib/strigi/strigita_xbm.so
b7f70000-b7f73000 r-xp 00000000 fe:01 706796   /usr/lib/strigi/strigita_rgb.so
b7f73000-b7f74000 rw-p 00002000 fe:01 706796   /usr/lib/strigi/strigita_rgb.so
b7f74000-b7f76000 r-xp 00000000 fe:01 706789   /usr/lib/strigi/strigila_txt.so
b7f76000-b7f77000 rw-p 00002000 fe:01 706789   /usr/lib/strigi/strigila_txt.so
b7f77000-b7f7a000 r-xp 00000000 fe:01 706781   /usr/lib/strigi/strigita_sid.so
b7f7a000-b7f7b000 rw-p 00002000 fe:01 706781   /usr/lib/strigi/strigita_sid.so
b7f7b000-b7f7e000 r-xp 00000000 fe:01 706793   /usr/lib/strigi/strigila_cpp.so
b7f7e000-b7f7f000 rw-p 00002000 fe:01 706793   /usr/lib/strigi/strigila_cpp.so
b7f7f000-b7f81000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7f81000-b7f82000 r-xp 00000000 00:00 0     [vdso]
b7f82000-b7f9e000 r-xp 00000000 fe:01 508530   /lib/ld-2.9.so
b7f9e000-b7f9f000 r--p 0001b000 fe:01 508530   /lib/ld-2.9.so
b7f9f000-b7fa0000 rw-p 0001c000 fe:01 508530   /lib/ld-2.9.so
bfb8a000-bfb9f000 rw-p 00000000 00:00 0     [stack]
zsh: abort   deepgrep test .

-- 
Jonny Lamb, UK
jo...@debian.org_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to