== Re: Dobry den == == X n W a 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam 
jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, e u d s 
 a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost 
koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: 
www.happyshopping68.com. Doufám, c w X g  ?e se m??e stát ?lenem této 
spole?nosti!

 c u I T 
 y w O j 


==Re:==Hello== x S s R 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, 8 m o 9  
there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As 
long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. w 
7 j k Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can 
become a member of this company! 

 6 9 M A 
 u A v b 
                     
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to