Szanowny użytkowniku wygląda na to, że masz zablokowany podgląd wiadomości w 
formacie HTML.

W związku z powyższym nie widzisz listu w takiej postaci w jakiej go dla Ciebie 
przygotowaliśmy
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to