Vítejte na poli může finanční společnosti, žádat o úvěr na 3% úrokovou 
sazbou a objednejte si úvěr v příštích 24 hodinách
   ÚVĚRY: PŘIHLÁŠKA
   * Jméno žadatele:
   * Stát:.
   * Pohlaví:
   * Povolání:
   * Příjmy Rate:
   * Mobil.
   výše úvěru
   

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to