Title: Višednevno Savetovanje Palić 2013

Ovaj email sadrži grafičke elemente. Ukoliko imate problema sa otvaranjem istih, pogledajte sadržaj OVDE.

Kompanija PARAGRAF Vas poziva na Savetovanje:


NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU

Logo Paragraf

Palić, 29. septembar – 02. oktobar 2013. godine


Savetovanje Palić

Savetovanje je namenjeno: Rukovodiocima organa – direktorima, sekretarima, pravnicima, ekonomistima/računovođama, šefovima finansija i široj stručnoj javnosti.

Zbog velikog interesovanja i ograničenih smeštajnih kapaciteta, molimo Vas da se, što ranije, prijavite za učešće na Savetovanju OVDE.

Od tema izdvajamo:

 • Reforma obrazovnog sistema (Zakoni o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i obrazovanju odraslih)
 • Javna preduzeća - državni monopoli, zaštita konkurencije i izveštaji o poslovanju
 • Budžetski sistem - izmene Zakona o budžetskom sistemu, Rebalans budžeta i Trezorsko poslovanje (Registar zaposlenih i centralizovani obračun plata kod Uprave za trezor)
 • Pripreme za donošenje Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Zakona o platama na lokalu
 • Javne nabavke i javno – privatno partnerstvo u Srbiji
 • Uvođenje i primena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica
 • Novi Zakon o računovodstvu
 • Novi Zakon o reviziji
 • Primena novih i izmenjenih i dopunjenih poreskih propisa u praksi:
  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
  • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Zakon o porezu na dohodak građana
  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Zakon o porezima na imovinu
  • Zakon o akcizama
 • Zakonska regulativa faktoring poslova u Republici Srbiji
 • Nova podzakonska akta iz oblasti deviznog poslovanja
 • Ostale teme koje u međuvremenu postanu aktuelne ili budu predložene od strane učesnika

Predavači su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom:

 • Vesna Lukić, Viši savetnik u Odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Dragana Stojiljković Petrović, Samostalni savetnik u odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Vladimir Bojković, Savetnik u Odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Prof. dr Zlatko Stefanović, Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union
 • Svetlana Ražić, Rukovodilac grupe u Upravi za javne nabavke
 • Tamara Mikić, Viši savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Milan Stefanović, Stručni savetnik za regulatorne reforme u privredi, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
 • Momo Kijanović, Konsultant za poreze i član Srpskog fiskalnog društva
 • Olica Pješčić, Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija i privrede, sektor za fiskalni sistem
 • Zoran Kilibarda, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Budžetski Instruktor“
 • Mila Pejčić Kilibarda, Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Budžetski Instruktor“
 • Snežana Radović, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni Instruktor“
 • Dr Marina Protić, Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni Instruktor“
 • Aleksandar Milanović, Urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni Instruktor“
 • Nada Đorđević, Urednik za radne odnose stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni Instruktor“
 • Na Savetovanju će predavati i brojni predstavnici iz Ministarstva finansija i privrede, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i eksperti iz oblasti revizije.

Detaljna satnica i program Savetovanja će biti naknadno objavljeni na sajtu www.paragraf.rs

Kotizacija:

ZA SMEŠTAJ PREKO AGENCIJE FALCON TOURS

PRETPLATNIK

NEPRETPLATNIK

Za prvog i drugog učesnika po 5.900,00

Za prvog i drugog učesnika po 9.900,00

Za trećeg učesnika – besplatno*

Za trećeg učesnika – besplatno*

ZA SOPSTVENI SMEŠTAJ

9.900,00 - po svakom učesniku

13.900,00 - po svakom učesniku

*Uslov za besplatno učešće za trećeg učesnika je prijava za smeštaj preko turističke agencije Falcon Tours
*Na iznos kotizacije se zaračunava PDV po stopi od 20%
*Svi učesnici dobijaju besplatan materijal za Savetovanje
*Sve cene su izražene u dinarima

Smeštaj:

Agencija Falcon

IZVRŠNI ORGANIZATOR – Turistička agencija Falcon Tours
Telefoni: 011 2451 179, 2448 603
E-mail: falcontou...@gmail.com

GARNI HOTEL PARK

dvokrevetna soba

jednokrevetna soba

18.950,00

22.550,00


U Garni hotelu PARK, učesnicima Savetovanja je u cenu smeštaja uključeno i korišćenje Spa Centra sa saunom i hidro masažerom, kao i Fitness centra.

Više o hotelu Park – OVDEHOTEL JEZERO

dvokrevetna soba

jednokrevetna soba

18.950,00

22.550,00


U hotelu JEZERO, učesnicima Savetovanja je u cenu smeštaja uključeno i korišćenje Spa Centra sa saunom i hidro masažerom, kao i Fitness centra.

Više o hotelu Jezero – OVDE

*Cene smeštaja su po osobi, za 3 noćenja, sa obračunatim PDV-om.
*Po popunjenosti kapaciteta u hotelima Park i Jezero, turistička agencija Falcon Tours obezbeđuje dodatni smeštaj u hotelu iste ili slične kategorije.
*Sve cene su izražene u dinarima

Cena smeštaja obuhvata:

 • Koktel dobrodošlice
 • 3 puna pansiona (doručak i večera su na bazi švedskog stola)
 • Svečanu večeru uz muzički program i neograničeno piće u “Maloj gostioni”
 • Večeru na salašu uz tamburaše i aperitiv dobrodošlice
 • Vanpansionsku potrošnju u iznosu od 1.000,00 dinara u hotelima Park i Jezero
 • Shopping izlet u Subotici
 • Kafu i mineralnu vodu u pauzama Savetovanja

Prevoz:

Doplata za autobuski prevoz iznosi na relaciji:

 • Kragujevac – Palić – Kragujevac - 3.700,00
 • Beograd – Palić – Beograd – 3.200,00
 • Novi Sad – Palić – Novi Sad – 1.700,00

*Cene prevoza su sa obračunatim PDV-om
*Sve cene su izražene u dinarima

Molimo Vas, da se zbog ograničenog broja mesta,
što ranije prijavite za učešće na Savetovanju OVDE.


Dodatne informacije na telefone: 011/3292-067, 011/2750-024, 011/2750-035,
Kontakt osobe: Marija Šiljković, Jelena Rađenović. E-mail: savetova...@paragraf.rs
Više o Savetovanju možete saznati na našem web sajtu, na adresi www.paragraf.rs


Ukoliko ne želite da primate obaveštenja od kompanije Paragraf molimo Vas da se odjavite OVDE.
If you wish to unsubscribe from this email, please click HERE
Ovaj email sadrži grafičke elemente. Ukoliko imate problema sa otvaranjem istih, pogledajte sadržaj OVDE.

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to