Title: Savetovanje 2013

Ovaj email sadrži grafičke elemente. Ukoliko imate problema sa otvaranjem istih, pogledajte sadržaj OVDE.

Logo Paragraf

www.paragraf.rs

Pozivamo Vas da se prijavite na Paragrafova savetovanja za septembar 2013.Jednodnevno savetovanje: Beograd 14.9; Niš 21.9.

Tema: “Novine i primena usvojenih zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja”
Ciljna grupa: Direktori, sekretari predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
Predavači: Predstavnici iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Za više informacija (teme, satnica, predavači) kliknite OVDE.
Za prijavu kliknite OVDE.
Kontakt: 011/3292-067, 011/2750-024; email: savetova...@paragraf.rs

Logo Paragraf
Reforma školstva

Višednevno savetovanje: Palić 29. sept. - 2. okt. 2013.

Tema: “Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru”
Ciljna grupa: Direktori, sekretari, pravnici, ekonomisti/računovođe, šefovi finansija i šira stručna javnost
Predavači: Predstavnici iz ministarstava, profesori i brojni eminentni stručnjaci
Za više informacija (teme, satnica, predavači, smeštaj, prevoz) kliknite OVDE.
Za prijavu kliknite OVDE.
Kontakt: 011/3292-067, 011/2750-024; email: savetova...@paragraf.rs

Savetovanje Palić

Novine na sajtu kompanije Paragraf

Novi priručnici, komentari, vodiči - OVDE.
Preko 500 elektronski popunjivih obrazaca - OVDE.
Besplatni propisi - OVDE.
Aktuelne pravno-ekonomske vesti - OVDE.
Aktuelni statistički podaci - OVDE.
Baza javnih nabavki - OVDE.
Kalendar poreskih obaveza - OVDE.

Logo Paragraf
Paragraf sajt

Pratite nas:

Paragraf LexParagraf LexLogo ParagrafLogo Paragraf


Ukoliko ne želite da primate obaveštenja od kompanije Paragraf molimo Vas da se odjavite OVDE
If you wish to unsubscribe from this email, please click HERE
Ovaj email sadrži grafičke elemente. Ukoliko imate problema sa otvaranjem istih, pogledajte sadržaj OVDE.

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to