Title: נר נשמה אמיתי לעילוי נשמת מרן פאר הדור רבי עובדיה יוסף זיע''א - עתידנו

 אם אינך יכול לקרוא את המייל לחץ כאן

 
The great forest

בס"ד

אוהבים אותך מרן.

 

שברת את האייפון שלך לרפואת מרן???

זכית לתרום דם וחמצן למרן פאר הדור זצוק"ל!!!

בזכותך זכינו שהרב היה איתנו והגן עלינו עוד כמה שעות וימים. אשריך.

 

 

שפכת דמעות על מרן.

ומיד בשעת יציאת נשמה,קרעת קריעה ושרפת את הסמארטפון שבכיסך???

זכית להדליק נר נשמה יקר ואמיתי לעילוי נשמתו הקדושה

באש קודש, השורפת כל טומאה ומשאירה אותך ואת העולם שסביבך, קדוש ונקי יותר. אשריך.

 

 

אבל אם ח"ו צפצפת על מרן

והאייפון עדיין ברשותך---

גם אם הגעת אתו להלוויית המיליון, וצלמת את מיטתו הקדושה,

גם אם התחלקת באוזניות עם חבר לשמוע את ההספדים---

דע לך כי היית לועג לרש זלזלת בכבוד המת - במרן זי"ע!!!

אם הוא היה קם באמצע הלוויה ממיטתו לחיים, הוא היה מסתכל בשחור שבעיניך וזועק:

אתה, כן אתה, קיצרת את חיי!!!

 

רוץ לקברו הטרי של מרן עם עשרה אנשים ובקש

ממרן רבי עובדיה בן יעקב מחילה!!!

הצטרף לאלפים ששברו לעצמם את האייפון בזכות מרן

ונפץ שם ב"רחבת ניפוץ האייפונים" שליד קברו הקדוש את המכשיר המטריף שלך!!!

ואז בת קול תענה לך מן השמים --- מחול!!!

 

 

אוהבים את מרן באמת.

מתנתקים מהאייפון והאינטרנט.

 

ההסברה מיועדת לדתיים וחרדים, חילוני יודע את הדברים אך לא יכול להבין.

לתוכנית המרהיבה 'חזיון יהודי', בענייני הזמן, בהנחיית הרב מנחם שטיין, לחץ כאן!

Click here to view


להורדה מדרופבוקס לחץ כאן!

The great forestThe great forest


לתגובות: antinet...@gmail.com


 

נא העבר מייל זה לכל ידידך

אם ברצונך לבטל את המנוי לרשימת התפוצה שלנו, לחץ כאן


_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to