Title: lovetime.com
lovetime.com

thân!

Tôi đã tham gia www.lovetime.com và thẩy rất thú vị.
Hàng triệu người thế giới chat trên Lovetime.
Giao diện dễ sử dụng, thân thiện và không có quảng cáo.
Chỉ mất vài phút để đăng ký miễn phí..
Tham gia cùng với chúng tôi nhé, vui lắm đó! !

Đăng ký!
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to