تیکانت به صاحبان مشاغل کمک میکند که خود را هرچه بهتر و بیشتر به مخاطبین خود 
معرفی
کنند . تیکانت که به شکل یک جامعه مجازی فعالیت میکند امکانات منحصر به فردی را
برایتان فراهم آورده استکه علاوه بر ارتباط مستقیم با مشتریان نهایی و فروش بدون
واسطه ، امکان برقراری ارتباط با دیگر همکاران ( B2B ) نیز برایتان فراهم است که 
در نوع
خود میتواند منحصر به فرد باشد چرا که امروزه دیگر ارتباطات یک طرفه مانند آگهی ،
نیازمندیها و ... قدرت گذشته خود را از دست داده و کاربران علاقه مندند که در لحظه 
، از
فعالیتهای شما مطلع گردیده و در صورت نیاز به راحتی با مسئول مربوطه در تماس باشند 
. 

وارد شوید ( http://tikount.com )

چرا جایشما درتیکانت باید خالی باشد ؟ ( http://tikount.com/ )

تیکانت میتواند گزینه مناسب و برتر شما ، برای گسترش فعالیت و کسب و کار باشد .

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to