Ποσόστωση σας είναι πλήρης και θα πρέπει να ενημερώσετε το λογαριασμό σας, έτσι 
θα είστε σε θέση να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας. Κάντε κλικ 
στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενεργοποιήσετε ξανά το λογαριασμό σας τώρα. 

http://www.formget.com/app/form/share/5MeG-92733

σας ευχαριστώ.
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to