Μείωση του επίσημου λογαριασμού έχει φτάσει. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο 
τώρα να ενημερώσετε το λογαριασμό σας.http://reusjkdjasm.tripod.com/Σας 
ευχαριστώ.
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to