Dzień dobry!
Twoja paczka nie została doręczona odbiorcy w dniu 25 wrzesnia 
2015, ponieważ nikogo nie było w domu. Kliknij na link w celu 
otrzymania informacji dotycza cej twojej paczki w naszym serwisie. Do odebrania 
przesyłki należy wydrukować informacje i udać się 
do najbliższego biura.
Wydrukuj dane dotycza ce twojej przesyłki
Uwaga!
Przesyłkę należy odebrać w cia gu 30 dni, w razie 
dalszego przechowywania zostanie naliczona kara. Szczegółowe informacje o 
przechowywaniu oraz pobieranych opłatach znajdziesz na naszej stronie 
internetowej.
Z powazaniem,
Poczta Polska.

Unsubscribe
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to