Package: jack-audio-connection-kit
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/jack-audio-connection-kit$ msgfmt --statistics -c 
-v -o /dev/null da.po
da.po: 3 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation jack-audio-connection-kit.
# Copyright (C) 2011 jack-audio-connection-kit og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the jack-audio-connection-kit package.
# Joe Hansen (joedalt...@yahoo.dk), 2011.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jack-audio-connection-kit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-05 10:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-22 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalt...@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-dan...@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jackd1.templates:2001
msgid "Enable realtime process priority?"
msgstr "Aktivere realtidsprocesprioritet?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jackd1.templates:2001
msgid ""
"If you want to run jackd with realtime priorities, the user starting jackd "
"needs realtime permissions. Accept this option to create the file /etc/"
"security/limits.d/audio.conf, granting realtime priority and memlock "
"privileges to the audio group."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at køre jackd med realtidsprioriteter, skal brugeren som "
"starter jackd have realtidsrettigheder. Accepter dette tilvalg for at oprette "
"filen /etc/security/limits.d/audio.conf, der giver realtidsprioritet og "
"memlock-privilegier til lydgruppen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jackd1.templates:2001
msgid ""
"Running jackd with realtime priority minimizes latency, but may lead to "
"complete system lock-ups by requesting all the available physical system "
"memory, which is unacceptable in multi-user environments."
msgstr ""
"Kørsel af jackd med realtidspritorit minimerer latens, men kan føre til "
"systemlåsninger hvis al tilgængelig fysisk systemhukommelse opbruges, "
"hvilket er uacceptabelt i et flerbrugermiljø."
_______________________________________________
pkg-multimedia-maintainers mailing list
pkg-multimedia-maintainers@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-multimedia-maintainers

Reply via email to