Package: jackd2
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/jackd2$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null 
da.po
da.po: 3 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation jackd2.
# Copyright (C) 2011 jackd2 & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the jackd2 package.
# Joe Hansen <joedalt...@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jackd2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-01 10:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-03 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalt...@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-dan...@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jackd2.templates:2001
msgid "Enable realtime process priority?"
msgstr "Aktiver realtidsprocesprioritet?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jackd2.templates:2001
msgid ""
"If you want to run jackd with realtime priorities, the user starting jackd "
"needs realtime permissions. Accept this option to create the file /etc/"
"security/limits.d/audio.conf, granting realtime priority and memlock "
"privileges to the audio group."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at køre jackd med realtidsprioriteter, skal brugeren der "
"starter jackd have rettigheder for realtid. Accepter denne indstilling for "
"at oprette filen /etc/security/limits.d/audio.conf der giver realtidsprioritet "
"og memlock-privilegier til lydgruppen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jackd2.templates:2001
msgid ""
"Running jackd with realtime priority minimizes latency, but may lead to "
"complete system lock-ups by requesting all the available physical system "
"memory, which is unacceptable in multi-user environments."
msgstr ""
"Kørsel af jackd med realtidsprioritet minimerer latens, men kan føre til "
"fuldstændig systemlåsning ved at anmode om al den tilgængelige fysiske "
"systemhukommelse, hvilket er uacceptabelt i flerbrugermiljøer."

_______________________________________________
pkg-multimedia-maintainers mailing list
pkg-multimedia-maintainers@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-multimedia-maintainers

Reply via email to