Hello My Dear,
 I am Sandy. Please, I want to be your friend, contact me for my picture
and more about me.
Thanks in advance and remain blessed!
Sandy.
==============
Hallo My Dear,
  Ik ben Sandy. Alsjeblieft, ik wil je vriend zijn, contact met mij op voor
mijn foto
en nog veel meer over mij.
Dank bij voorbaat en blijven gezegend!
Sandy.

_______________________________________________
Pkg-osm-maint mailing list
Pkg-osm-maint@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-osm-maint

Reply via email to