--
Γεια σας,
Σας ενδιαφέρει σε ένα οικονομικό δάνειο
στο 2%;
επικοινωνήστε μαζί μου για λεπτομέρειες
και προϋποθέσεις.
ταχυδρομείο μου: ap...@live.fr
σας ευχαριστώ

_______________________________________________
Pkg-osm-maint mailing list
Pkg-osm-maint@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-osm-maint

Reply via email to