This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

joostvb pushed a commit to branch master
in repository librt-extension-repeatticket-perl.

commit c115e56fa5e251ccea9e74a313df4f15a8371e3a
Author: Joost van Baal-Ilić <joos...@janacopoulos.mdcc.cx>
Date:  Sun Aug 21 14:15:38 2016 +0200

  2 more issues
---
 debian/changelog | 14 ++++++++++++++
 1 file changed, 14 insertions(+)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index cf661d8..98fda44 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -20,6 +20,20 @@ librt-extension-repeatticket-perl (1.10-3) unstable; 
urgency=medium
 
   - add to debian/control: нед 21 11:43 * mhorden is nu mhorden-guest op 
alioth
 
+нед 21 14:13 <joostvb_> kun je anders ff in packages/log.txt schrijven welke
+            files dan waar geinstalleed worden?
+нед 21 14:13 <mhorden> ja
+
+
+нед 21 14:12 <mhorden> wat ik nl. ook niet "snap" is hoe je tijdens de
+            installatie nog een database initialisatie kan aftrappen
+нед 21 14:14 <mhorden> er moet dus nog aan het eind van de installatie een
+            instructie aan de gebruiker om "make initdb" uit te
+            voeren...
+нед 21 14:14 <mhorden> zie ook:
+http://cpansearch.perl.org/src/SUNNAVY/RT-Extension-RepeatTicket-1.10/README
+
+
 
 -- Joost van Baal-Ilić <joos...@debian.org> Sun, 21 Aug 2016 10:51:36 +0200
 

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/librt-extension-repeatticket-perl.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to