This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

gregoa pushed a commit to branch master
in repository librt-extension-repeatticket-perl.

commit a8d300e4741ff8a63c40c9b459da6038dfd3fabd
Author: gregor herrmann <gre...@debian.org>
Date:  Sun Aug 21 20:18:40 2016 +0200

  update changelog
  
  Gbp-Dch: Ignore
---
 debian/changelog | 22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 98fda44..43c9a70 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -1,4 +1,4 @@
-librt-extension-repeatticket-perl (1.10-3) unstable; urgency=medium
+librt-extension-repeatticket-perl (1.10-3) UNRELEASED; urgency=medium
 
  * UNRELEASED
 
@@ -20,18 +20,18 @@ librt-extension-repeatticket-perl (1.10-3) unstable; 
urgency=medium
 
   - add to debian/control: нед 21 11:43 * mhorden is nu mhorden-guest op 
alioth
 
-нед 21 14:13 <joostvb_> kun je anders ff in packages/log.txt schrijven welke
-            files dan waar geinstalleed worden?
-нед 21 14:13 <mhorden> ja
+  нед 21 14:13 <joostvb_> kun je anders ff in packages/log.txt schrijven 
welke
+              files dan waar geinstalleed worden?
+  нед 21 14:13 <mhorden> ja
 
 
-нед 21 14:12 <mhorden> wat ik nl. ook niet "snap" is hoe je tijdens de
-            installatie nog een database initialisatie kan aftrappen
-нед 21 14:14 <mhorden> er moet dus nog aan het eind van de installatie een
-            instructie aan de gebruiker om "make initdb" uit te
-            voeren...
-нед 21 14:14 <mhorden> zie ook:
-http://cpansearch.perl.org/src/SUNNAVY/RT-Extension-RepeatTicket-1.10/README
+  нед 21 14:12 <mhorden> wat ik nl. ook niet "snap" is hoe je tijdens de
+              installatie nog een database initialisatie kan 
aftrappen
+  нед 21 14:14 <mhorden> er moet dus nog aan het eind van de installatie een
+              instructie aan de gebruiker om "make initdb" uit te
+              voeren...
+  нед 21 14:14 <mhorden> zie ook:
+  
http://cpansearch.perl.org/src/SUNNAVY/RT-Extension-RepeatTicket-1.10/README
 
 
 

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/librt-extension-repeatticket-perl.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to