This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

js pushed a commit to branch master
in repository libcatmandu-sru-perl.

commit 961e9ab8df98880009019bd6ce862a76776b1733
Author: Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>
Date:  Sun Dec 25 16:00:15 2016 +0100

  Update changelog, control file, and copyright hints.
---
 debian/changelog    | 21 +++++++++++++++++++++
 debian/control     | 36 ++++++++++++++++++------------------
 debian/copyright_hints | 39 +++++++++++++++++++++++++++------------
 3 files changed, 66 insertions(+), 30 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 43983f9..b198e84 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -1,3 +1,24 @@
+libcatmandu-sru-perl (0.037-4) UNRELEASED; urgency=medium
+
+ * Update watch file:
+  + Bump to file format 4.
+  + Watch only MetaCPAN URL.
+  + Mention gbp --uscan in usage comment.
+ * Drop CDBS get-orig-source target: Use gbp import-orig --uscan.
+ * Modernize git-buildpackage config:
+  + Avoid git- prefix.
+  + Filter any .git* file.
+ * Update copyright info:
+  + Use License-Grant and License-Reference fields.
+   Thanks to Ben Finney.
+  + Extend coverage of Debian packaging.
+ * Add lintian override regarding license in License-Reference field.
+  See bug#786450.
+ * Declare compliance with Debian Policy 3.9.8.
+ * Modernize CDBS use: Build-depend on licensecheck (not devscripts).
+
+ -- Jonas Smedegaard <d...@jones.dk> Sun, 25 Dec 2016 15:58:24 +0100
+
 libcatmandu-sru-perl (0.037-3) unstable; urgency=medium
 
  * Team upload
diff --git a/debian/control b/debian/control
index a98161c..53e1e5e 100644
--- a/debian/control
+++ b/debian/control
@@ -5,22 +5,22 @@ Section: perl
 Testsuite: autopkgtest-pkg-perl
 Priority: optional
 Build-Depends: cdbs,
-        devscripts,
-        perl,
-        debhelper,
-        dh-buildinfo,
-        libcatmandu-perl,
-        libfurl-perl,
-        libxml-libxml-simple-perl,
-        libxml-struct-perl,
-        libmoo-perl (>= 1.005000),
-        liburi-perl (>= 1.60),
-        libyaml-libyaml-perl (>= 0.34),
-        libmodule-build-perl,
-        perl (>= 5.21.1) | libtest-simple-perl (>= 1.001003),
-        libtest-exception-perl,
-        libxml-xpath-perl
-Standards-Version: 3.9.7
+ licensecheck,
+ perl,
+ libmodule-build-perl,
+ debhelper,
+ dh-buildinfo,
+ libcatmandu-perl,
+ libfurl-perl,
+ libxml-libxml-simple-perl,
+ libxml-struct-perl,
+ libmoo-perl (>= 1.005000),
+ liburi-perl (>= 1.60),
+ libyaml-libyaml-perl (>= 0.34),
+ perl (>= 5.21.1)| libtest-simple-perl (>= 1.001003),
+ libtest-exception-perl,
+ libxml-xpath-perl
+Standards-Version: 3.9.8
 Vcs-Browser: 
https://anonscm.debian.org/cgit/pkg-perl/packages/libcatmandu-sru-perl.git
 Vcs-Git: https://anonscm.debian.org/git/pkg-perl/packages/libcatmandu-sru-perl
 Homepage: https://github.com/LibreCat/Catmandu-SRU
@@ -28,8 +28,8 @@ Homepage: https://github.com/LibreCat/Catmandu-SRU
 Package: libcatmandu-sru-perl
 Architecture: all
 Depends: ${cdbs:Depends},
-     ${misc:Depends},
-     ${perl:Depends}
+ ${misc:Depends},
+ ${perl:Depends}
 Enhances: ${cdbs:Enhances}
 Description: modules for working with SRU data within the Catmandu framework
 Catmandu provides a suite of Perl modules to ease the import, storage,
diff --git a/debian/copyright_hints b/debian/copyright_hints
index f5c4113..ad2aecb 100644
--- a/debian/copyright_hints
+++ b/debian/copyright_hints
@@ -9,7 +9,6 @@ Files: Build.PL
 MANIFEST
 META.json
 META.yml
- README
 cpanfile
 debian/README.source
 debian/compat
@@ -17,6 +16,7 @@ Files: Build.PL
 debian/control.in
 debian/gbp.conf
 debian/source/format
+ debian/source/lintian-overrides
 debian/watch
 dist.ini
 lib/Catmandu/Importer/SRU.pm
@@ -25,7 +25,6 @@ Files: Build.PL
 lib/Catmandu/Importer/SRU/Parser/raw.pm
 lib/Catmandu/Importer/SRU/Parser/simple.pm
 lib/Catmandu/Importer/SRU/Parser/struct.pm
- lib/Catmandu/SRU.pm
 t/00-load.t
 t/files/1.xml
 t/files/11.xml
@@ -38,30 +37,46 @@ Files: Build.PL
 t/release-pod-syntax.t
 t/simple.t
 t/struct.t
-Copyright: *No copyright*
+Copyright: NONE
 License: UNKNOWN
 FIXME
 
-Files: debian/rules
-Copyright: 2014, Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>
-License: GPL-3+
+Files: README
+Copyright: This program is free software; you can redistribute it and/or 
modify it
+License: Artistic
+ FIXME
+
+Files: lib/Catmandu/SRU.pm
+Copyright: This program is free software; you can redistribute it and/or 
modify it /
+License: Artistic
 FIXME
 
 Files: LICENSE
-Copyright: 1989, Free Software Foundation, Inc
+Copyright: 1989, Free Software Foundation, Inc.
  19xx name of author
  19yy <name of author>
- 2014, Patrick Hochstenbach
+ 2014, Patrick Hochstenbach.
  disclaimer" for the program, if
+ ed by the Free
  interest in the
+ of this Package, but belong to whomever generated them, and may be sold
  the software, and
-License: GPL-ever
+License: Artistic or GPL-1+
+ FIXME
+
+Files: debian/rules
+Copyright: 2014, 2016, Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>
+License: GPL-3+
 FIXME
 
 Files: t/files/marcxml.xml
-Copyright: DE PHYSIQUE DES HOUCHES SESSION LXXXII 82 2 27 AUGUST 2004, EURO 
SUMMER SCHOOL NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE �COLE TH�MATIQUE DU CNRS</subfield>
- de physique des Houches, session LXXXII [82
- de physique des Houches, session LXXXII, 2-27 August 2004</subfield>
+Copyright: cole d&#39;été de physique des Houches, session LXXXII [82
+ iques</subfield>
+ mi</subfield>
+ n van hen is Elly en zij krijgt als kind regelmatig ingewreven dat Pa Wehnes 
niet haar vader zou zijn. Hun relatie is nooit goed geweest. Elly werd 
geestelijk en zelfs lichamelijk door hem mishandeld. Zij hoopt dan ook vurig 
dan hij niet haar echte vader is. Het verhaal doet de ronde dat Elly een kind 
zou zijn van de bloemenman, Joop van Tuyne. Elly is niet het enige kind in het 
gezin met twijfels. Ook haar broer Peter worstelt met zijn afkomst. Zijn hele 
leven gaan er geruchten dat oo [...]
+ té de physique des Houches, session LXXXII, 2-27 August 2004</subfield>
+ én dag in leeftijd. Hun hele leven horen ze al dat ze erg op elkaar lijken 
en wordt hun gevraagd of ze geen tweeling zijn. Ze voelen ook een verwantschap, 
maar achten de kans erg klein dat ze ook daadwerkelijk zussen zijn. De hoop is 
er echter wel degelijk! Omdat in India alle sporen naar hun afkomst zijn 
doodgelopen, is een DNA-test nog de enige manier om er achter te komen of Tara 
en Trushna familie zijn. (Bron:dna.ncrv.nl)</subfield>
+ én manen de eerste ontmoeting met hem is moeilijk en verwarrend. Olaf hoopt 
op duidelijkheid, maar er gaan jaren overeen voordat de man instemt met een 
DNA-test. Vandaag krijgt Olaf eindelijk uitsluitsel over zijn vader. -De 
55-jarige Neja groeide op in een gezin van vier kinderen. Vanaf haar vroegste 
jeugd kreeg ze opmerkingen te horen over haar afkomst. Regelmatig werd er 
gegrapt dat ze geadopteerd zou zijn of dat ze &#39;onder een boom&#39; gevonden 
was. Nooit wist ze hoe serieus z [...]
 License: UNKNOWN
 FIXME
 

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/libcatmandu-sru-perl.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to