This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

js pushed a commit to branch master
in repository libexporter-tiny-perl.

commit 6c3e9843915b0e28537f17ce3698a52b26aac608
Merge: 89008a1 df47771
Author: Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>
Date:  Tue Feb 24 15:27:23 2015 +0100

  Merge tag 'upstream/0.042'
  
  Upstream version 0.042
  
  # gpg: Underskrift lavet tir 24 feb 2015 15:27:17 CET
  # gpg:        bruger RSA nøgle 0x2C7C3146C1A00121
  # gpg: udfør venligst en --check-trustdb
  # gpg: God underskrift fra »Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »Jonas Smedegaard <jo...@homebase.dk>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »Jonas Smedegaard <j...@debian.org>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »[jpeg image of size 4165]« [ukendt]
  # gpg: ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig 
underskrift!
  # gpg:     Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.
  # Primær nøglefingeraftryk: 9FE3 E9C3 6691 A69F F53C C684 2C7C 3146 C1A0 
0121

 CONTRIBUTING     | 17 ++--
 COPYRIGHT       | 16 ++--
 Changes        | 34 +++++++
 LICENSE        |  2 +-
 MANIFEST       |  2 +
 META.json       | 22 ++---
 META.yml       | 19 ++--
 Makefile.PL      | 19 ++--
 README        | 70 ++++++++++++++-
 SIGNATURE       | 38 ++++----
 doap.ttl       | 92 ++++++++++++++++++-
 lib/Exporter/Shiny.pm |  2 +-
 lib/Exporter/Tiny.pm | 243 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 t/01basic.t      |  2 +
 t/09warnings.t    | 83 +++++++++++++++++
 t/10no.t       | 54 +++++++++++
 16 files changed, 616 insertions(+), 99 deletions(-)

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/libexporter-tiny-perl.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to