This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

js pushed a commit to branch master
in repository libapp-cmd-perl.

commit 2c62c05d83b66ab4f622c3c9c2ba2d2940c5192d
Merge: 5e390c3 46c6c08
Author: Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>
Date:  Wed Feb 25 20:06:35 2015 +0100

  Merge tag 'upstream/0.327'
  
  Upstream version 0.327
  
  # gpg: Underskrift lavet ons 25 feb 2015 20:06:30 CET
  # gpg:        bruger RSA nøgle 0x2C7C3146C1A00121
  # gpg: udfør venligst en --check-trustdb
  # gpg: God underskrift fra »Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »Jonas Smedegaard <jo...@homebase.dk>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »Jonas Smedegaard <j...@debian.org>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »[jpeg image of size 4165]« [ukendt]
  # gpg: ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig 
underskrift!
  # gpg:     Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.
  # Primær nøglefingeraftryk: 9FE3 E9C3 6691 A69F F53C C684 2C7C 3146 C1A0 
0121

 Changes                | 13 +++
 LICENSE                |  6 +-
 MANIFEST                |  5 +-
 META.json               | 149 +++++++++++++++------------
 META.yml                | 140 +++++++++++++------------
 Makefile.PL              | 17 ++-
 README                 |  6 +-
 lib/App/Cmd.pm             |  6 +-
 lib/App/Cmd/ArgProcessor.pm      |  6 +-
 lib/App/Cmd/Command.pm         |  6 +-
 lib/App/Cmd/Command/commands.pm    | 11 +-
 lib/App/Cmd/Command/help.pm      | 22 +---
 lib/App/Cmd/Command/version.pm     |  6 +-
 lib/App/Cmd/Plugin.pm         |  6 +-
 lib/App/Cmd/Setup.pm          |  6 +-
 lib/App/Cmd/Simple.pm         |  6 +-
 lib/App/Cmd/Subdispatch.pm       |  8 +-
 lib/App/Cmd/Subdispatch/DashedStyle.pm | 17 +--
 lib/App/Cmd/Tester.pm         | 10 +-
 lib/App/Cmd/Tester/CaptureExternal.pm |  6 +-
 lib/App/Cmd/Tutorial.pod        |  8 +-
 t/00-report-prereqs.dd         | 52 ++++++++++
 t/00-report-prereqs.t         | 183 +++++++++++++++++++++++++++++++++
 t/000-report-versions-tiny.t      | 94 -----------------
 t/basic.t               |  8 +-
 t/subdispatch.t            |  6 ++
 xt/release/changes_has_content.t    |  2 +-
 27 files changed, 482 insertions(+), 323 deletions(-)

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/libapp-cmd-perl.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to