This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

js pushed a commit to branch master
in repository libcatmandu-perl.

commit 56ec881dc5583cac9b7efc68abcda8a8b6d83e94
Merge: 7ba18ee e4ce717
Author: Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>
Date:  Wed Feb 25 19:54:46 2015 +0100

  Merge tag 'upstream/0.9301'
  
  Upstream version 0.9301
  
  # gpg: Underskrift lavet ons 25 feb 2015 19:54:43 CET
  # gpg:        bruger RSA nøgle 0x2C7C3146C1A00121
  # gpg: udfør venligst en --check-trustdb
  # gpg: God underskrift fra »Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »Jonas Smedegaard <jo...@homebase.dk>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »Jonas Smedegaard <j...@debian.org>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »[jpeg image of size 4165]« [ukendt]
  # gpg: ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig 
underskrift!
  # gpg:     Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.
  # Primær nøglefingeraftryk: 9FE3 E9C3 6691 A69F F53C C684 2C7C 3146 C1A0 
0121

 Build.PL                | 26 ++---
 Changes                 | 23 +++-
 LICENSE                 |  6 +-
 MANIFEST                |  8 +-
 META.json                | 29 +++--
 META.yml                | 28 +++--
 README                 | 199 ++++++++++++++++++++------------
 cpanfile                | 11 +-
 lib/Catmandu.pm             |  4 +-
 lib/Catmandu/CLI.pm           | 69 ++++++-----
 lib/Catmandu/Cmd/convert.pm       |  4 +-
 lib/Catmandu/Env.pm           |  2 +-
 lib/Catmandu/Error.pm          | 31 ++++-
 lib/Catmandu/Exporter/JSON.pm      |  7 +-
 lib/Catmandu/Fix.pm           | 20 +++-
 lib/Catmandu/Fix/Condition/all_match.pm |  5 +-
 lib/Catmandu/Fix/Condition/any_match.pm |  5 +-
 lib/Catmandu/Fix/Parser.pm       | 84 ++++++++------
 lib/Catmandu/Fix/filter.pm       | 39 +++++++
 lib/Catmandu/Fix/replace_all.pm     |  6 +-
 lib/Catmandu/Fix/set_array.pm      | 45 ++++++++
 lib/Catmandu/Fix/set_hash.pm      | 45 ++++++++
 lib/Catmandu/Importer/CSV.pm      |  9 ++
 lib/Catmandu/Importer/JSON.pm      |  6 +-
 lib/Catmandu/Iterable.pm        | 94 ++++++++++++++-
 lib/Catmandu/Pluggable.pm        |  6 +-
 lib/Catmandu/Plugin/Versioning.pm    | 32 ++---
 lib/Catmandu/Util.pm          | 33 +++++-
 t/Catmandu-ArrayIterator.t       | 14 ++-
 t/Catmandu-CLI.t            | 17 ++-
 t/Catmandu-Cmd.t            |  6 +-
 t/Catmandu-Fix-Parser.t         | 18 ++-
 t/Catmandu-Fix-filter.t         | 22 ++++
 t/Catmandu-Fix-set_array.t       | 39 +++++++
 t/Catmandu-Fix-set_hash.t        | 40 +++++++
 t/Catmandu-Fix.t            | 37 +++---
 t/Catmandu-Iterable.t          | 21 +++-
 t/Catmandu-Plugin-Versioning.t     | 25 +++-
 t/Catmandu-Util.t            | 10 +-
 t/Catmandu.t              | 11 +-
 40 files changed, 862 insertions(+), 274 deletions(-)

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/libcatmandu-perl.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to