This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

js pushed a commit to branch master
in repository libcatmandu-atom-perl.

commit cf6804b21b1a8442b430f8b87a17854bbd4c8679
Merge: 0437a57 65cb347
Author: Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>
Date:  Thu Feb 26 13:03:01 2015 +0100

  Merge tag 'upstream/0.04'
  
  Upstream version 0.04
  
  # gpg: Underskrift lavet tor 26 feb 2015 13:03:00 CET
  # gpg:        bruger RSA nøgle 0x2C7C3146C1A00121
  # gpg: udfør venligst en --check-trustdb
  # gpg: God underskrift fra »Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »Jonas Smedegaard <jo...@homebase.dk>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »Jonas Smedegaard <j...@debian.org>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »[jpeg image of size 4165]« [ukendt]
  # gpg: ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig 
underskrift!
  # gpg:     Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.
  # Primær nøglefingeraftryk: 9FE3 E9C3 6691 A69F F53C C684 2C7C 3146 C1A0 
0121

 Build.PL           | 71 ++++++--
 Changes            |  7 +
 LICENSE            | 379 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 MANIFEST           | 14 +-
 META.json           | 69 +++++---
 META.yml           | 50 +++---
 Makefile.PL          | 19 ---
 README            | 39 +++--
 cpanfile           | 12 ++
 dist.ini           |  3 +
 lib/Catmandu/Atom.pm     | 24 ++-
 lib/Catmandu/Exporter/Atom.pm |  7 +-
 lib/Catmandu/Importer/Atom.pm | 40 ++++-
 t/release-pod-syntax.t    | 14 ++
 14 files changed, 642 insertions(+), 106 deletions(-)

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/libcatmandu-atom-perl.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to