This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

js pushed a commit to branch master
in repository libtype-tiny-xs-perl.

commit f0794ce5ad7cfcd5efaf20673d5428e2434f19f4
Merge: e9652d5 170204c
Author: Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>
Date:  Thu Feb 26 13:41:35 2015 +0100

  Merge tag 'upstream/0.012'
  
  Upstream version 0.012
  
  # gpg: Underskrift lavet tor 26 feb 2015 13:41:33 CET
  # gpg:        bruger RSA nøgle 0x2C7C3146C1A00121
  # gpg: udfør venligst en --check-trustdb
  # gpg: God underskrift fra »Jonas Smedegaard <d...@jones.dk>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »Jonas Smedegaard <jo...@homebase.dk>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »Jonas Smedegaard <j...@debian.org>« [ukendt]
  # gpg:    også kendt som »[jpeg image of size 4165]« [ukendt]
  # gpg: ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig 
underskrift!
  # gpg:     Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.
  # Primær nøglefingeraftryk: 9FE3 E9C3 6691 A69F F53C C684 2C7C 3146 C1A0 
0121

 COPYRIGHT        | 2 +-
 CREDITS         | 4 ++++
 Changes         | 13 +++++++++++++
 META.json        | 15 +++++++--------
 META.yml         | 11 +++++------
 Makefile.PL       | 12 ++++++------
 SIGNATURE        | 30 +++++++++++++++---------------
 XS.xs          | 17 +++++++++++------
 doap.ttl         | 44 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 lib/Type/Tiny/XS.pm   | 2 +-
 lib/Type/Tiny/XS/Util.pm | 2 +-
 t/03positiveint.t    | 7 ++++++-
 xs_version.h       | 2 +-
 13 files changed, 114 insertions(+), 47 deletions(-)

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/libtype-tiny-xs-perl.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to