This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

thijs pushed a commit to branch master
in repository eekboek.

commit 73dccfc6d3bdc9d605a368f958329609e10fd21b
Author: Thijs Kinkhorst <th...@debian.org>
Date:  Wed Mar 9 16:34:27 2016 +0000

  New upstream release.
---
 CHANGES       | 7 ++++++-
 MANIFEST       | 1 -
 META.yml       | 6 +++---
 Makefile.PL     | 47 -----------------------------------------------
 lib/EB/Export.pm   | 6 +++---
 lib/EB/Version.pm  | 2 +-
 relnotes-2.02.html  | 11 +++++++++++
 t/ivp/ref/export.xaf | 2 +-
 8 files changed, 25 insertions(+), 57 deletions(-)

diff --git a/CHANGES b/CHANGES
index 72244f6..167b948 100644
--- a/CHANGES
+++ b/CHANGES
@@ -1,4 +1,9 @@
-2.02.04
+2.02.05
+
+    * Emergency fix voor CPAN issue 112777.
+     (Failures met de ontwikkelversie van Perl 5.24.)
+
+2.02.04    2013-07-05 08:45
 
    * Fix issue #38, crash bij rapport 'save' knop.
 
diff --git a/MANIFEST b/MANIFEST
index b8f9dee..090cbc0 100644
--- a/MANIFEST
+++ b/MANIFEST
@@ -5,7 +5,6 @@ EekBoek.spec
 INSTALL
 MANIFEST
 META.yml
-Makefile.PL
 README
 README.emacs
 README.gui
diff --git a/META.yml b/META.yml
index 7e98f29..334e8c7 100644
--- a/META.yml
+++ b/META.yml
@@ -1,6 +1,6 @@
 ---
 name: EekBoek
-version: 2.02.04
+version: 2.02.05
 author:
  - Johan Vromans (jvrom...@squirrel.nl)
 abstract: Elementary Bookkeeping (for the Dutch/European market)
@@ -8,7 +8,7 @@ license: perl
 resources:
  MailingList: http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/eekboek
  homepage: http://www.eekboek.nl
- license: ~
+ license: http://dev.perl.org/licenses/
 requires:
  Archive::Zip: 1.16
  DBD::SQLite: 1.13
@@ -26,7 +26,7 @@ recommends:
 provides:
  EekBoek:
   file: lib/EekBoek.pm
-  version: 2.02.04
+  version: 2.02.05
 generated_by: Module::Build version 0.32
 meta-spec:
  url: http://module-build.sourceforge.net/META-spec-v1.2.html
diff --git a/Makefile.PL b/Makefile.PL
deleted file mode 100755
index 41c0b59..0000000
--- a/Makefile.PL
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-# Makefile.PL -- Build file for EekBoek
-# Author     : Johan Vromans
-# Created On   : Fri Sep 2 14:25:11 2005
-# Last Modified By: Johan Vromans
-# Last Modified On: Tue Jul 6 23:24:13 2010
-# Update Count  : 105
-# Status     : Unknown, Use with caution!
-
-# Ease the life of the CPAN testers.
-exit 0 if $ENV{AUTOMATED_TESTING} && $] < 5.008003;
-
-use 5.008003;
-
-use strict;
-
-#use inc::Module::Install;
-use ExtUtils::MakeMaker;
-
-our $data = {};
-
-require 'inc/build_common.pl';
-
-# Warn on non-standard install locations.
-checkbin(<<EOD);
-You may consider to pass INSTALLSCRIPT=$data->{usrbin} (or some other
-convenient location) to "make install".
-EOD
-
-# Write Makefile.
-my $x =
-WriteMakefile(
-       NAME    => $data->{distname},
-       AUTHOR   => $data->{author},
-       ABSTRACT  => $data->{abstract},
-       PL_FILES  => $data->{pl_files},
-       INSTALLDIRS => $data->{installtype},
-       DISTNAME  => $data->{distname},
-       EXE_FILES  => $data->{script_files},
-       VERSION_FROM => "lib/EekBoek.pm",
-       PREREQ_PM  => { %{$data->{prereq_pm}},
-               %{$data->{buildreq_pm}},
-              },
-       PM     => filelist("lib", '$(INST_LIBDIR)/'),
-      );
-
-# Write .spec file, Debian control, ...
-ProcessTemplates($data->{distname}, $x->{VERSION});
diff --git a/lib/EB/Export.pm b/lib/EB/Export.pm
index 536f927..16ffc81 100644
--- a/lib/EB/Export.pm
+++ b/lib/EB/Export.pm
@@ -6,8 +6,8 @@ use utf8;
 # Author     : Johan Vromans
 # Created On   : Mon Jan 16 20:47:38 2006
 # Last Modified By: Johan Vromans
-# Last Modified On: Mon Jan 16 15:11:32 2012
-# Update Count  : 243
+# Last Modified On: Tue Mar 8 08:22:15 2016
+# Update Count  : 244
 # Status     : Unknown, Use with caution!
 
 package main;
@@ -149,7 +149,7 @@ sub _relaties {
    if ( $cur_btw != $btw || $cur_dbk ne $dbk ) {
      $cur_btw = $btw;
      $cur_dbk = $dbk;
-      $dbk =~ s/[^[:alnum]]/_/g;
+      $dbk =~ s/[^[:alnum:]]/_/g;
      $out .= "\n\n" if $out;
      $out .= _xt("cmd:relatie")." 
--".__xt("cmo:relatie:dagboek")."=".lc($dbk);
      $out .= " --".__xt("cmo:relatie:btw")."=".lc(BTWTYPES->[$btw]) 
unless $btw == BTWTYPE_NORMAAL;
diff --git a/lib/EB/Version.pm b/lib/EB/Version.pm
index 1bc933c..005c5ce 100644
--- a/lib/EB/Version.pm
+++ b/lib/EB/Version.pm
@@ -1,3 +1,3 @@
 # This file is generated. Do not edit!
 package EB::Version;
-our $VERSION = "2.02.04";
+our $VERSION = "2.02.05";
diff --git a/relnotes-2.02.html b/relnotes-2.02.html
index c7003dd..30048d7 100644
--- a/relnotes-2.02.html
+++ b/relnotes-2.02.html
@@ -4,6 +4,7 @@
  <li><a href="#R2_02">Wijzigingen in EekBoek 2.02</a></li>
  <li><a href="#R2_02_02">Wijzigingen in EekBoek 2.02.02</a></li>
  <li><a href="#R2_02_04">Wijzigingen in EekBoek 2.02.04</a></li>
+ <li><a href="#R2_02_05">Wijzigingen in EekBoek 2.02.05</a></li>
 </ul>
 
 <p><em>Voor een volledige, gedetailleerde lijst van veranderingen zie
@@ -311,3 +312,13 @@ kunt u verrekenen met de eerstvolgende BTW-aangifte.</p>
 
 <p>Op sommige systemen crashte de GUI shell wanneer bij het bekijken
 van een rapport window op de [Opslaan] button wordt gedrukt.</p>
+
+<h2>Wijzigingen in EekBoek 2.02.05</h2>
+
+<h3>Overzicht</h3>
+
+<p>Deze versie is een bugfix release.</p>
+
+<p>De nieuwste (ontwikkel-)versies van Perl (vanaf 5.23.8) zijn
+strenger in wat ze wel en niet toelaten, en vallen over een
+kleinigheidje in de EekBoek code.</p>
diff --git a/t/ivp/ref/export.xaf b/t/ivp/ref/export.xaf
index aa7d3d0..9a48ee4 100644
--- a/t/ivp/ref/export.xaf
+++ b/t/ivp/ref/export.xaf
@@ -14,7 +14,7 @@
   <currencyCode>EUR</currencyCode>
   <dateCreated>2007-12-31</dateCreated>
   <productID>EekBoek</productID>
-  <productVersion>2.02.04</productVersion>
+  <productVersion>2.02.05</productVersion>
  </header>
  <generalLedger>
   <taxonomy>geen</taxonomy>

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/eekboek.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to