Author: qboosh            Date: Thu Mar 13 20:08:39 2008 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- updated to 2.12.9

---- Files affected:
SPECS:
  crossmingw32-gtk+2.spec (1.27 -> 1.28) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/crossmingw32-gtk+2.spec
diff -u SPECS/crossmingw32-gtk+2.spec:1.27 SPECS/crossmingw32-gtk+2.spec:1.28
--- SPECS/crossmingw32-gtk+2.spec:1.27 Thu Feb 14 07:42:28 2008
+++ SPECS/crossmingw32-gtk+2.spec    Thu Mar 13 21:08:34 2008
@@ -2,24 +2,25 @@
 Summary:    The Gimp Toolkit - Ming32 cross version
 Summary(pl.UTF-8):   Gimp Toolkit - wersja skrośna dla Ming32
 Name:     crossmingw32-gtk+2
-Version:    2.12.8
+Version:    2.12.9
 Release:    1
 License:    LGPL v2+
 Group:     Development/Libraries
 Source0:    
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gtk+/2.12/gtk+-%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5: 1e0d7db0bfa210881743e1d42ee91a24
+# Source0-md5: 33499772fdc3bea569c6d5673e5831b4
+Patch0:        gtk+2-lt.patch
 URL:      http://www.gtk.org/
-BuildRequires: crossmingw32-atk >= 1.20.0
+BuildRequires: crossmingw32-atk >= 1.22.0
 BuildRequires: crossmingw32-gcc
-BuildRequires: crossmingw32-glib2 >= 2.14.2
+BuildRequires: crossmingw32-glib2 >= 2.16.0
 BuildRequires: crossmingw32-libjpeg
 BuildRequires: crossmingw32-libpng
 BuildRequires: crossmingw32-libtiff
-BuildRequires: crossmingw32-pango >= 1.18.3
+BuildRequires: crossmingw32-pango >= 1.20.0
 BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.15
-Requires:   crossmingw32-atk >= 1.20.0
-Requires:   crossmingw32-glib2 >= 2.14.2
-Requires:   crossmingw32-pango >= 1.18.3
+Requires:   crossmingw32-atk >= 1.22.0
+Requires:   crossmingw32-glib2 >= 2.16.0
+Requires:   crossmingw32-pango >= 1.20.0
 BuildRoot:   %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %define        abivers 2.10.0
@@ -55,7 +56,7 @@
 funkcje do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika pod X Window.
 Była tworzona z założeniem żeby była mała, efektywna i wygodna. GTK+
 jest napisane w C z podejściem zorientowanym bardzo obiektowo. GDK
-(część GTK+) jest warstwą pośrednią pomiędzy Xlib i resztą toolkitu
+(część GTK+) jest warstwą pośrednią pomiędzy Xlib a właściwym GTK
 zapewniającą pracę niezależnie od głębi koloru (ilości bitów na
 piksel). GTK (druga część GTK+) jest natomiast już zbiorem różnego
 rodzaju kontrolek służących do tworzenia interfejsu użytkownika.
@@ -79,6 +80,7 @@
 
 %prep
 %setup -q -n gtk+-%{version}
+%patch0 -p1
 
 %build
 export PKG_CONFIG_LIBDIR=%{_prefix}/lib/pkgconfig
@@ -155,6 +157,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.28 2008-03-13 20:08:34 qboosh
+- updated to 2.12.9
+
 Revision 1.27 2008-02-14 06:42:28 qboosh
 - updated to 2.12.8
 
================================================================

---- CVS-web:
  
http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/SPECS/crossmingw32-gtk+2.spec?r1=1.27&r2=1.28&f=u

_______________________________________________
pld-cvs-commit mailing list
pld-cvs-commit@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-cvs-commit

Reply via email to