commit 02b7b66bfa6bb67539758fe8be5513318b9193ba
Author: Jakub Bogusz <qbo...@pld-linux.org>
Date:  Mon Sep 19 21:42:02 2016 +0200

  - updated to 2.22.0

 crossmingw32-atk.spec | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
---
diff --git a/crossmingw32-atk.spec b/crossmingw32-atk.spec
index 4eef88e..7c8341e 100644
--- a/crossmingw32-atk.spec
+++ b/crossmingw32-atk.spec
@@ -2,12 +2,12 @@
 Summary:    ATK - Accessibility Toolkit - cross MinGW32 version
 Summary(pl.UTF-8):   ATK - biblioteka ułatwiająca niepełnosprawnym 
korzystanie z komputerów - wersja skrośna dla MinGW32
 Name:     crossmingw32-%{realname}
-Version:    2.20.0
+Version:    2.22.0
 Release:    1
 License:    LGPL v2+
 Group:     Development/Libraries
-Source0:    
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/atk/2.20/%{realname}-%{version}.tar.xz
-# Source0-md5: 5187b0972f4d3905f285540b31395e20
+Source0:    
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/atk/2.22/%{realname}-%{version}.tar.xz
+# Source0-md5: c7f2adcf75e4058727174cde970e9129
 URL:      https://developer.gnome.org/atk/
 BuildRequires: autoconf >= 2.63
 BuildRequires: automake >= 1:1.10
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/crossmingw32-atk.git/commitdiff/02b7b66bfa6bb67539758fe8be5513318b9193ba

_______________________________________________
pld-cvs-commit mailing list
pld-cvs-commit@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-cvs-commit

Reply via email to