commit 71f1668a6962bcf43ae15d8c16da176965883322
Author: Jakub Bogusz <qbo...@pld-linux.org>
Date:  Thu Feb 26 19:53:09 2015 +0100

  - updated to 2.0.27 (DoS fix)
  - updated pl.po-update,am patches

 gnupg2-am.patch      | 8 ++---
 gnupg2-pl.po-update.patch | 82 ++++++++---------------------------------------
 gnupg2.spec        | 6 ++--
 3 files changed, 21 insertions(+), 75 deletions(-)
---
diff --git a/gnupg2.spec b/gnupg2.spec
index 63fde5c..5ccc549 100644
--- a/gnupg2.spec
+++ b/gnupg2.spec
@@ -6,12 +6,12 @@
 Summary:    GNU Privacy Guard - tool for secure communication and data 
storage - enhanced version
 Summary(pl.UTF-8):   GnuPG - narzędzie do bezpiecznej komunikacji i 
bezpiecznego przechowywania danych - wersja rozszerzona
 Name:     gnupg2
-Version:    2.0.26
-Release:    2
+Version:    2.0.27
+Release:    1
 License:    GPL v3+
 Group:     Applications/File
 Source0:    ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gnupg/gnupg-%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5: fa7e704aad33eb114d1840164455aec1
+# Source0-md5: b35df68881a5ae432b0391b73773c698
 Source1:    gnupg-agent.sh
 Patch0:        %{name}-info.patch
 Patch1:        %{name}-pth.patch
diff --git a/gnupg2-am.patch b/gnupg2-am.patch
index 1b347c6..4afedba 100644
--- a/gnupg2-am.patch
+++ b/gnupg2-am.patch
@@ -1,11 +1,11 @@
---- gnupg-2.0.20/configure.ac.orig   2013-05-12 17:32:39.674996433 +0200
-+++ gnupg-2.0.20/configure.ac 2013-05-12 17:33:18.451661475 +0200
+--- gnupg-2.0.27/configure.ac.orig   2015-02-26 19:33:04.165415100 +0100
++++ gnupg-2.0.27/configure.ac 2015-02-26 19:40:14.108730388 +0100
 @@ -62,7 +62,7 @@
 
 AC_CONFIG_AUX_DIR(scripts)
 AC_CONFIG_SRCDIR(sm/gpgsm.c)
 -AM_CONFIG_HEADER(config.h)
-+AC_CONFIG_HEADERS(config.h)
- AM_INIT_AUTOMAKE($PACKAGE, $VERSION)
++AC_CONFIG_HEADERS([config.h])
+ AM_INIT_AUTOMAKE([serial-tests dist-bzip2 no-dist-gzip])
 AC_CANONICAL_HOST
 AB_INIT
diff --git a/gnupg2-pl.po-update.patch b/gnupg2-pl.po-update.patch
index 090dd2e..9662bbb 100644
--- a/gnupg2-pl.po-update.patch
+++ b/gnupg2-pl.po-update.patch
@@ -1,72 +1,18 @@
---- gnupg-2.0.24/po/pl.po.orig 2014-06-24 15:07:11.000000000 +0200
-+++ gnupg-2.0.24/po/pl.po   2014-06-29 20:30:21.654338043 +0200
-@@ -441,10 +441,8 @@
- msgstr "nie u�ywanie pami�ci PIN-�w przy podpisywaniu"
+--- gnupg-2.0.27/po/pl.po.orig 2015-02-26 19:22:43.012107834 +0100
++++ gnupg-2.0.27/po/pl.po   2015-02-26 19:31:01.692086906 +0100
+@@ -4038,13 +4038,11 @@
 
- #: agent/gpg-agent.c:189
--#, fuzzy
--#| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
- msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
--msgstr "zezwolenie klientom na oznaczanie kluczy jako \"zaufanych\""
-+msgstr "brak zezwolenia dla klient�w na oznaczanie kluczy jako \"zaufanych\""
- 
- #: agent/gpg-agent.c:192
- msgid "allow presetting passphrase"
-@@ -452,11 +450,11 @@
- 
- #: agent/gpg-agent.c:193
- msgid "enable ssh support"
+ #: g10/keyedit.c:3133
+ msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
 -msgstr ""
-+msgstr "w��czenie obs�ugi ssh"
- 
- #: agent/gpg-agent.c:196
- msgid "enable putty support"
--msgstr ""
-+msgstr "w��czenie obs�ugi putty"
- 
- #: agent/gpg-agent.c:202
- msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
-@@ -2919,14 +2917,13 @@
- msgstr "klucz %s: brak identyfikatora u�ytkownika\n"
- 
- #: g10/import.c:804
--#, fuzzy, c-format
--#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-+#, c-format
- msgid "key %s: %s\n"
--msgstr "pomini�ty ,,%s'': %s\n"
-+msgstr "klucz %s: %s\n"
++msgstr "UWAGA: Podklucz szyfrujący wkrótce wygaśnie.\n"
 
- #: g10/import.c:805 g10/import.c:1206
- msgid "rejected by import filter"
--msgstr ""
-+msgstr "odrzucony przez filtr importu"
- 
- #: g10/import.c:834
- #, c-format
-@@ -3049,10 +3046,9 @@
- msgstr "klucz %s: ,,%s'' bez zmian\n"
- 
- #: g10/import.c:1205
--#, fuzzy, c-format
--#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-+#, c-format
- msgid "secret key %s: %s\n"
--msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta� odnaleziony: %s\n"
-+msgstr "klucz prywatny %s: %s\n"
- 
- #: g10/import.c:1225 g10/import.c:1248
- msgid "importing secret keys not allowed\n"
-@@ -6148,10 +6144,9 @@
- msgstr "UWAGA: klucz podpisuj�cy %s zosta� uniewa�niony\n"
- 
- #: g10/sig-check.c:280
--#, fuzzy, c-format
--#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-+#, c-format
- msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
--msgstr "podpis %s, skr�t %s\n"
-+msgstr "Uwaga: podpisy wykonane algorytmem %s s� odrzucane\n"
+ #: g10/keyedit.c:3134
+-#, fuzzy
+-#| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+ msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
+-msgstr "Nie można zmienić daty ważności klucza w wersji 3.\n"
++msgstr "Można też zmienić jego datę wygaśnięcia.\n"
 
- #: g10/sig-check.c:341
- #, c-format
+ #: g10/keyedit.c:3195
+ msgid ""
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/gnupg2.git/commitdiff/35b4bfec3cde3f52fcdc76c1f6514ed449314cc2

_______________________________________________
pld-cvs-commit mailing list
pld-cvs-commit@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-cvs-commit

Reply via email to