commit cc42aea4de394223968c480a69655c9b91bc4b98
Author: Jakub Bogusz <qbo...@pld-linux.org>
Date:  Mon Apr 18 20:15:00 2016 +0200

  - updated to 2.0.30
  - updated pl.po-update patch

 gnupg2-pl.po-update.patch | 105 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 gnupg2.spec        | 18 ++++----
 2 files changed, 111 insertions(+), 12 deletions(-)
---
diff --git a/gnupg2.spec b/gnupg2.spec
index 0282dae..75b3a8d 100644
--- a/gnupg2.spec
+++ b/gnupg2.spec
@@ -6,12 +6,12 @@
 Summary:    GNU Privacy Guard - tool for secure communication and data 
storage - enhanced version
 Summary(pl.UTF-8):   GnuPG - narzędzie do bezpiecznej komunikacji i 
bezpiecznego przechowywania danych - wersja rozszerzona
 Name:     gnupg2
-Version:    2.0.27
-Release:    2
+Version:    2.0.30
+Release:    1
 License:    GPL v3+
 Group:     Applications/File
 Source0:    ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gnupg/gnupg-%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5: b35df68881a5ae432b0391b73773c698
+# Source0-md5: 01bb47e669a78eaca90dbe6b4b4acc24
 Source1:    gnupg-agent.sh
 Patch0:        %{name}-info.patch
 Patch1:        %{name}-pth.patch
@@ -21,13 +21,13 @@ Patch4:       %{name}-am.patch
 URL:      http://www.gnupg.org/
 BuildRequires: adns-devel
 BuildRequires: autoconf >= 2.61
-BuildRequires: automake >= 1:1.10
+BuildRequires: automake >= 1:1.14
 BuildRequires: bzip2-devel
 BuildRequires: curl-devel >= 7.10
-BuildRequires: gettext-devel >= 0.17
+BuildRequires: gettext-devel >= 0.19.3
 BuildRequires: libassuan-devel >= 1:2.0.0
-BuildRequires: libgcrypt-devel >= 1.4.0
-BuildRequires: libgpg-error-devel >= 1.7
+BuildRequires: libgcrypt-devel >= 1.5.0
+BuildRequires: libgpg-error-devel >= 1.11
 BuildRequires: libksba-devel >= 1.0.7
 BuildRequires: libusb-compat-devel
 BuildRequires: openldap-devel
@@ -64,8 +64,8 @@ Summary:   GnuPG - common files
 Summary(pl.UTF-8):   GnuPG - pliki wspólne
 Group:     Applications/File
 Requires:   libassuan >= 1:2.0.0
-Requires:   libgcrypt >= 1.4.0
-Requires:   libgpg-error >= 1.7
+Requires:   libgcrypt >= 1.5.0
+Requires:   libgpg-error >= 1.11
 Requires:   libksba >= 1.0.7
 Conflicts:   gnupg-agent < 1.9.14-2
 
diff --git a/gnupg2-pl.po-update.patch b/gnupg2-pl.po-update.patch
index 9662bbb..26fe778 100644
--- a/gnupg2-pl.po-update.patch
+++ b/gnupg2-pl.po-update.patch
@@ -1,6 +1,67 @@
---- gnupg-2.0.27/po/pl.po.orig 2015-02-26 19:22:43.012107834 +0100
-+++ gnupg-2.0.27/po/pl.po   2015-02-26 19:31:01.692086906 +0100
-@@ -4038,13 +4038,11 @@
+--- gnupg-2.0.30/po/pl.po.orig 2016-03-31 12:49:13.000000000 +0200
++++ gnupg-2.0.30/po/pl.po   2016-04-18 19:59:02.489174371 +0200
+@@ -38,42 +38,32 @@
+ msgstr "|pinentry-label|_Anuluj"
+ 
+ #: agent/call-pinentry.c:430
+-#, fuzzy
+-#| msgid "|pinentry-label|_OK"
+ msgid "|pinentry-label|_Yes"
+-msgstr "|pinentry-label|_OK"
++msgstr "|pinentry-label|_Tak"
+ 
+ #: agent/call-pinentry.c:431
+-#, fuzzy
+-#| msgid "|pinentry-label|_OK"
+ msgid "|pinentry-label|_No"
+-msgstr "|pinentry-label|_OK"
++msgstr "|pinentry-label|_Nie"
+ 
+ #: agent/call-pinentry.c:432
+ msgid "|pinentry-label|PIN:"
+ msgstr "|pinentry-label|PIN:"
+ 
+ #: agent/call-pinentry.c:433
+-#, fuzzy
+-#| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+ msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+-msgstr "|pinentry-label|_Anuluj"
++msgstr "|pinentry-label|_Zapisz w zarządcy haseł"
+ 
+ #: agent/call-pinentry.c:434
+-#, fuzzy
+-#| msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+ msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+-msgstr "Czy na pewno chcesz unieważnić wybrane podklucze? (t/N) "
++msgstr "Czy na pewno uwidocznić hasło na ekranie?"
+ 
+ #: agent/call-pinentry.c:436
+ msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+-msgstr ""
++msgstr "|pinentry-tt|Pokaż hasło"
+ 
+ #: agent/call-pinentry.c:437
+-#, fuzzy
+-#| msgid "Enter new passphrase"
+ msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+-msgstr "Wprowadź nowe hasło"
++msgstr "|pinentry-tt|Ukryj hasło"
+ 
+ #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+ #. for the quality bar.
+@@ -491,10 +481,8 @@
+ msgstr "włączenie obsługi putty"
+ 
+ #: agent/gpg-agent.c:203
+-#, fuzzy
+-#| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+ msgid "disallow the use of an external password cache"
+-msgstr "nie zezwalanie na ponowne użycie starych haseł"
++msgstr "niezezwalanie na użycie zewnętrznej pamięci haseł"
+ 
+ #: agent/gpg-agent.c:205
+ msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+@@ -4078,13 +4066,11 @@
 
 #: g10/keyedit.c:3133
 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
@@ -16,3 +77,41 @@
 
 #: g10/keyedit.c:3195
 msgid ""
+@@ -4931,10 +4917,9 @@
+ msgstr "    Odcisk klucza ="
+ 
+ #: g10/keylist.c:1599 g10/keylist.c:1601
+-#, fuzzy, c-format
+-#| msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
++#, c-format
+ msgid "WARNING: a PGP-2 fingerprint is not safe\n"
+-msgstr "OSTRZEŻENIE: użycie eksperymentalnego algorytmu skrótu %s\n"
++msgstr "OSTRZEŻENIE: odciski PGP-2 nie są bezpieczne\n"
+ 
+ #: g10/keylist.c:1618
+ msgid "   Card serial no. ="
+@@ -6737,10 +6722,8 @@
+ msgstr "brak argumentu"
+ 
+ #: jnlib/argparse.c:205
+-#, fuzzy
+-#| msgid "invalid value\n"
+ msgid "invalid argument"
+-msgstr "niepoprawna wartość\n"
++msgstr "błędny argument"
+ 
+ #: jnlib/argparse.c:207
+ msgid "invalid command"
+@@ -6764,10 +6747,9 @@
+ msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
+ 
+ #: jnlib/argparse.c:223
+-#, fuzzy, c-format
+-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
++#, c-format
+ msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+-msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
++msgstr "błędny argument dla opcji ,,%.50s''\n"
+ 
+ #: jnlib/argparse.c:225
+ #, c-format
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/gnupg2.git/commitdiff/35b4bfec3cde3f52fcdc76c1f6514ed449314cc2

_______________________________________________
pld-cvs-commit mailing list
pld-cvs-commit@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-cvs-commit

Reply via email to