commit 5a640eea299cc98f0a6822fc42cab4f46a32db25
Author: Jan Rękorajski <bagg...@pld-linux.org>
Date:  Tue Mar 6 23:08:04 2018 +0100

  - rebuild with mysql 5.7
  - release 4 (by relup.sh)

 pam-pam_mysql.spec | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
---
diff --git a/pam-pam_mysql.spec b/pam-pam_mysql.spec
index 611f0a8..26e2a9d 100644
--- a/pam-pam_mysql.spec
+++ b/pam-pam_mysql.spec
@@ -1,6 +1,6 @@
 %define    modulename pam_mysql
 %define        subver RC1
-%define        rel       3
+%define        rel       4
 Summary:    PAM module for auth UNIX users using MySQL data base
 Summary(pl.UTF-8):   moduł PAM uwierzytelniający użytkowników Linuksa 
poprzez bazę danych MySQL
 Name:     pam-%{modulename}
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/pam-pam_mysql.git/commitdiff/5a640eea299cc98f0a6822fc42cab4f46a32db25

_______________________________________________
pld-cvs-commit mailing list
pld-cvs-commit@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-cvs-commit

Reply via email to