On Wednesday 12 of October 2016, Łukasz Maśko wrote:
> Dnia środa, 12 października 2016 10:58:05 Łukasz Maśko pisze:
> > Po dzisiejszej aktualizacji kde4-kdelibs-4.14.25-1 przestało mi wstawać
> > KDE.
> 
> Już wiem. Nie wina KDE, a tzdata. Wersja 2016g jest pocięta i po
> aktualizacji nie zostały dodane paczki tzdata-zoneinfo*, przez co zabrakło
> pliku ze strefą czasową.

Omg... to jakieś Suggests chociaż by się tam przydało.

Why there is no suggests in tzdata for zoneinfo subpackage?

-- 
Arkadiusz Miśkiewicz, arekm / ( maven.pl | pld-linux.org )
_______________________________________________
pld-devel-en mailing list
pld-devel-en@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-devel-en

Reply via email to