On Mon, Oct 12, 2009 at 13:04:39 +0200, Paweł Zuzelski wrote:

>> Nope, poprawka - u mnie tak działa, bo mam dopisane:
>> 
>>      Meta Shift<Key>Insert: insert-selection(PRIMARY, CLIPBOARD)\n\
>>      Ctrl Shift<Key>Insert: insert-selection(SECONDARY, CLIPBOARD)\n\
>> 
>> dzięki czemu alt-shift-insert kopiuje z jednego, a ctrl-shift-insert z
>> drugiego schowka (tego, do którego kopiują wszystkie aplikacje X po
>> shift/ctrl-insert, ctrl-[cx], tj. 'normalnego').
> 
> Próbowałem dodać binding dla samego "Insert". Przy locale pl_PL lub
> pl_PL.UTF8 zamiast wywołać przypisaną funkcję, drukuje '~'. Inne

Shift<Key>Insert: insert-selection(PRIMARY, CUT_BUFFER0)\n\

czy które tam źródło wybierasz (zwracając uwagę na kolejność wpisów,
gdyż brany jest ostatni pasujący). Tak dla jasności:

zaznaczenie w xterm -> PRIMARY, CUT_BUFFER0
zaznaczenie w GTK/Qt -> PRIMARY
ctrl-[cx]/insert, shift-del z GTK/Qt -> CLIPBOARD

z czego zawartość PRIMARY i CLIPBOARD jest czyszczona po wyłączeniu
programu.

-- 
Tomasz Pala <go...@pld-linux.org>
_______________________________________________
pld-devel-pl mailing list
pld-devel-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-devel-pl

Odpowiedź listem elektroniczym